Niepodległość i Pamięć nr 74


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika “Niepodległość i Pamięć” w wersji online.


Czasopismo poświęcone jest historii i sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII – XX wieku. Zawiera także materiały poświęcone muzealnictwu. W najnowszym wydaniu kwartalnika opublikowanych zostało szereg artykułów odnoszących się do wyżej wspomnianych zagadnień.

Na łamach czasopisma znajdziemy więc analizę i interpretację pierwszych dziesięciu numerów rocznika polskiego miesięcznika „Echo z Afryki”, który w 1893 roku założyła hrabina Maria Teresa Ledóchowska, historię notatki, w której Laurence Alma Tadema daje wyraz swojej obawie o przyszły los Polski w związku z nieprzekazaniem Polsce Gdańska podczas międzynarodowej konferencji pokojowej w Paryżu, przedstawienie okoliczności i skutki przyjęcia konstytucji marcowej oraz Konstytucji 3 maja.

Wśród podjętych w czasopiśmie tematów nie zabrakło odniesień do wojny polsko-bolszewickiej. Podano tu przykłady aktywności różnych lokalnych środowisk szkolnych i harcerskich podczas najazdu bolszewickiego. Przedstawiono również zbiory Muzeum Niepodległości na temat wojny polsko-bolszewickiej, okoliczności sprowadzenia rzeźby ukazującej Stefana Batorego do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz dzieje polskiego ekslibrisu.

Polecamy uwadze artykuły: „Szczecińskie upamiętnienia Grudnia’ 70″, „Herb i flaga Mazowsza powszechnie dostępna”, ”POiŚ o przeszłości” – Fundusze Europejskie pomagają odkrywać historię” oraz „Polskie dzieje mojej rodziny”. Zachęcamy do zapoznania się z historią Antoniego Bogusławskiego, Stefana Wesołowskiego i Zdzisława Wesołowskiego czy ze wspomnieniem o Bogusławie Hanisz-Pałczyńskiej.

Już niebawem czasopismo będzie dostępne w Księgarni Muzeum Niepodległości, zarówno stacjonarnej jak i online:
https://ksiegarnia.muzeum-niepodleglosci.pl/