LWÓW W HISTORII I KULTURZE POLSKIEJ


Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem pt. LWÓW W HISTORII I KULTURZE POLSKIEJ, wydanym przez Muzeum Niepodległości w ubiegłym roku.

W wielu dotychczasowych wydawnictwach poświęconych Lwowowi wyraźny nacisk położono na przedstawienie miasta — metaforycznie nazywanego „polskim Piemontem”, „polską Florencją”, „małym Wiedniem”, „miastem zatartych granic”, w kontekście sentymentalno-wspomnieniowym. Autorzy tych książek cofają się zazwyczaj do czasów galicyjskich lub dwudziestolecia międzywojennego. Z jednej strony piszą o mieście kultury wysokiej: niepospolitej klasy uczonych, artystów, literatów, przedsiębiorców, polityków, bohaterów. A z drugiej — o miejscu wielkiej tragedii dziejowej — w kontekście dramatu II wojny światowej; włączonego następnie w granice radzieckiej Ukrainy, z którego ekspatriowano przeważającą większości obywateli polskich. Monografia Lwów w historii i kulturze polskiej wpisuje się bardziej w pierwszy z wymienionych nurtów. Jest kolejną próbą ukazania Lwowa jako znaczącego ośrodka kultury polskiej, dającego możliwość dynamicznego i wszechstronnego rozwoju. Książka niniejsza dowodząca, że w lwowskim tyglu narodów zajmowali Polacy pozycję uprzywilejowaną, przyczyniając się aktywnie do rozwoju dziedzictwa kulturowego miasta, wyjaśnia współczesny sentyment naszych rodaków wobec tego miejsca, postrzeganego nadal jako newralgiczny punkt kresowej „ojczyzny utraconej” i skarbnicy spuścizny wieków. Na książkę składa się 20 tekstów przygotowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i miłośników tematyki kresowej. Wydawnictwo dedykowane jest pamięci dra Stanisława Dziedzica.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej księgarni.