“Kościuszkowskie Telegramy Patriotyczne” katalog wystawy


Kościuszkowskie Telegramy Patriotyczne to katalog wystawy pod redakcją dr Leszka Marka Krześniaka i dr Tadeusza Skoczka. Wernisaż wystawy odbędzie się w Muzeum Niepodległości w Warszawie 14 października 2022 roku. Wydarzenie będzie towarzyszyło kolejnej odsłonie Warszawskiej Sesji Kościuszkowskiej. W niniejszym katalogu zaprezentowano m.in. biogram kolekcjonerski Krzysztofa Władysława Lachowicza. Ponadto w tym informatorze wystawy Czytelnicy mogą zgłębić wiedzę na temat Telegramów Kościuszkowskich. Uzupełnieniem tejże publikacji są liczne fotografie omawianych dokumentów, a także specyfikacja katalogowa kolekcji i ekspozycji.