Klaskaniem mając obrzękłe prawice… – antologia wierszy Cypriana Kamila Norwida


Klaskaniem mając obrzękłe prawice… to antologia wierszy Cypriana Kamila Norwida, zestawiona przez Tadeusza Skoczka i Ewelinę Pilawę – Sorokę. Niniejszy wybór utworów poetyckich został opracowany z okazji 200. rocznicy urodzin wielkiego i niedocenianego artysty. Pamięć o Norwidzie przywrócili Zenon Przesmycki, Wiktor Gomulicki oraz Juliusz Wiktor Gomulicki, który kontynuował dzieło swojego ojca. Pomimo tego twórczość poetycka dziewiętnastowiecznego wieszcza jest w dalszym ciągu nieznana niektórym odbiorcom. W antologii Klaskając mając obrzękłe prawice…Czytelnik może odnaleźć wiersze opisujące działalność artystyczną oraz tragiczne losy znakomitego prozaika.

Publikacja do pobrania tutaj.