Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wojciech Bogumił Jastrzębowski – w 190. rocznicę wydania Konstytucji dla Europy”.


Tytułowa Konstytucja dla Europy, wydania wiosną 1831 roku w Warszawie, za sprawą Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, była pierwszą polską próba opisania podstawowych praw przyszłej wspólnoty narodów europejskich. Podczas przerw w walkach o Warszawę ów sformułował tekst, zatytułowany: Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli myśli o wiecznym pokoju między narodami ucywilizowanymi. Autograf traktatu z 30 kwietnia 1831 roku, zawierający obszerny tekst pod tytułem Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie przetrwał w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, zaś egzemplarz Konstytucji dla Europy, wydrukowany wiosną 1831 roku na podstawie wspomnianego rozdziału – znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej i jest udostępniany szerokiej publiczności w wersji elektronicznej.

Autor wspomnianego wyżej dokumentu przyszedł na świat w kwietniu 1799 roku w Szczepkowie-Giewartach koło Mławy (parafia Janowo), w rodzinie Macieja Jastrzębowskiego i Marianny z Leśnikowskich. Na kartach dziejów zapisał się jako człowiek wielu talentów: naukowiec, wynalazca, botanik, fizyk i zoolog. W roku 1816 ukończył Liceum Warszawskie, a 9 lat później – z odznaczeniem – studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej czelni pracował też od roku 1828. W Powstaniu Listopadowym Jastrzębowski walczył jako artylerzysta. W dobie walk narodowo-wyzwoleńczych postulował, by nowa Europa nie składała się z krajów, ale – z zamieszkujących ją narodów. W 77 artykułach domagał się, między innymi: zaprowadzenia pokoju, zniesienia granic na kontynencie, ujednolicenia obowiązującego tu prawa, któremu będą podlegać wszyscy bez wyjątków mieszkańcy, czy ustanowienia wspólnych organów władzy, w których pospołu zasiądą przedstawiciele poszczególnych  narodowości. Po upadku powstania W. B. Jastrzębowski powrócił do pracy naukowej, w latach 1836-1858 działał w Instytucie Agronomicznym. Na emeryturę przeszedł w roku 1874. Zmarł w Warszawie 30 grudnia 1882 roku, tu – spoczął na Starych Powązkach.

Podczas konferencji nie tylko chcemy bliżej przyjrzeć się wszechstronnym dokonaniom W. B. Jastrzębowskiego i zgłębić sens historycznego dokumentu, który stworzył. Wiele uwagi pragniemy poświęcić epoce, w której przyszło Mu żyć, ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianego już wyżej zrywu przeciw tyranii carskiej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana przede wszystkim do humanistów: historyków, badaczy literatury, regionalistów i społeczników, ale także do przedstawicieli wszystkich nauk, jakimi parał się jej bohater. Liczymy na udział przedstawicieli naukowców, nauczycieli i studentów. Pokłosiem obrad będzie recenzowana i punktowana (100 punktów w dziedzinie nauk humanistycznych) publikacja pokonferencyjna, zawierające treść wystąpień, zgłoszonych przez prelegentów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wygłoszenia krótkich (do 15 min) referatów, nawiązujących poprzez swoją treść do tematu przewodniego. Czekamy na zgłoszenia, zawierające:

– imię i nazwisko autora referatu, względnie – również tytuł naukowy,


– aktualną afiliację: nazwę reprezentowanej uczelni, instytucji lub stowarzyszenia,


– krótki abstrakt (do 2000 znaków),


– notę biograficzną (max. 80 słów),


– numer telefonu oraz korespondencyjny adres e-mail.

Udział w konferencji jest darmowy, jednak zastrzegamy sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów na podstawie nadesłanych abstraktów. Forma obrad będzie zależna od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz związanych z nią ograniczeń i utrudnień. Emisja filmu dokumentalnego z konferencji będzie miała miejsce w mediach społecznościowych naszej placówki.

Dziedziny i dyscypliny naukowe: historia, filozofia. literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, nauki fizyczne.

Słowa kluczowe: historia, nauki humanistyczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze,  konferencja.


Terminy:

do 11 października 2021 roku – zgłoszenia chęci uczestnictwa, na adres e-mail: historia@muzeumniepodleglosci.art.pl;

do 20 października 2021 roku – nadsyłanie treści referatów na potrzeby planowanej monografii naukowej oraz oświadczeń przez ich autorów;

21 października 2021 r., godzina 9:00 – Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wojciech Bogumił Jastrzębowski – w 190. rocznicę wydania Konstytucji dla Europy” (Sala Konferencyjna – Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62);

od 31 października 2021 roku – wysyłka certyfikatów uczestnictwa dla prelegentów;


do 30 listopada 2021 roku – wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w punktowanym Wydawnictwie Naukowym Muzeum Niepodległości w Warszawie.Program

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Wojciech Bogumił Jastrzębowski – w 190. rocznicę wydania Konstytucji dla Europy” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy organizowanej w dniu 21.10.2021 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa.

9:00 – 9:10   Otwarcie konferencji

Panel 1.

9:10 – 9:20 dr Leszek Marek Krześniak – Prezentacja portretu Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego autorstwa Hakoba Mikayelyana z Armenii.

9:20 – 9:50  Olgierd Łukaszewicz, Moje 18 lat z Konstytucją Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Słowo od popularyzatora „Konstytucji dla Europy”.

9:50 – 10:10 Alicja Wejner, Europejska myśl zjednoczeniowa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego jako efekt obserwacji procesów zachodzących w przyrodzie oraz zamiłowania do zakładania i uprawiania przydomowych ogródków warzywno-kwiatowych.

10:10 – 10:50 Jarosław Zaroń, Mazowsze w Europie – „Konstytucja dla Europy” Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

10:50 – 11:10  dr Beata Michalec, Instytut Agronomiczny na Marymoncie.

11:10 – 11:20 dr Szymon Jastrzębowski, Działania zmierzające do upamiętnienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Puszczy Kampinoskiej

11:20 – 11:40 Jan Engelgard, Od Staszica do Czartoryskiego – polskie koncepcje organizacji Europy w XIX w.

11:40 – 12:00 Andrzej Kotecki, Wyprawa Jana Pawła Jerzmanowskiego z Londynu do Połągi.

12:00 – 12:20   Przerwa kawowa.


Panel 2.

12:20 – 12:40 Piotr Maroński, Kary za przestępstwa „wszelakie” według Bogumiła Jastrzębowskiego autora „Konstytucji dla Europy” z 1831 roku.

12:40 – 13:00 Michał Rybak, Warszawa Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

13:00 – 13:20 Jarosław Jaskólski, Działania Muzeum Niepodległości związane z realizacją projektu renowacji grobu rodziny Jastrzębowskich.

13:20 – 13:40 prof. Ryszard Piotrowski, Aktualność „Konstytucji dla Europy”.

13:40 – 13:50 – Bartłomiej Kłusek, Prezentacja pierwszego odcinka serialu „Wojciech Bogumił Jastrzębowski” realizowanego przez Muzeum Niepodległości dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

13:50 – 14:10 Dyskusja z udziałem zaproszonych gości: Sylwester Adam Chołast (Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych), Krzysztof Fedorczyk (Nadbużański Park Krajobrazowy im. W. B. Jastrzębowskiego), Stanisław Kolbusz (EkosystEM Dziedzictwo Natury).

14:10 – 14:30. Prezentacja albumu „Powstanie Listopadowe” z przesłaniem marszałka Adama Struzika na Rok Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego wraz z „Konstytucją dla Europy” (reprint).

14.40. Zakończenie konferencji.Prowadzenie konferencji – Ewelina Pilawa-Soroka ;

Promocja projektu– Justyna Wyszyńska;

Multimedia – Bartłomiej Kłusek;

Komitet naukowy: Olgierd Łukaszewicz, dr Beata Michalec, dr Tadeusz Skoczek, Jarosław Zaroń.