Inne uroczystości

2010

Spotkanie młodzieży gimnazjów warszawskich z Jerzym Kowalewskim w Mauzoleum Walki i Męczeństwa,  byłym więźniem Szucha,  w ramach obchodów Dni Pamięci Pawiaka 30 września 2010

2011

Spotkanie młodzieży gimnazjów warszawskich z Jerzym Kowalewskim w Mauzoleum Walki i Męczeństwa,  byłym więźniem Szucha,  w ramach obchodów Dni Pamięci Pawiaka 29 września 2011

2012

Słoneczny poranek 27 września 2012 r. w Warszawie, porywisty chłodny wiatr, chmury na błękitnym niebie oraz przede wszystkim coraz bardziej widoczne pożółkłe liście na drzewach wskazują, że niedawno rozpoczęła się kalendarzowa jesień. W okolicach pl. Na Rozdrożu warszawiacy w pośpiechu podążają do pracy. Tym, którzy przemykają al. Szucha, rzuca się w oczy niecodzienny wygląd gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W bramie ministerialnego budynku widać wojskowy motocykl z koszem i karabinem maszynowym. Obok ustawione zasieki z drutu kolczastego oraz budka wartownicza. Wszystkiego pilnuje uzbrojony wartownik w niemieckim mundurze. Obraz niczym z okresu II wojny światowej, kiedy to we wskazanym gmachu znajdowała się główna siedziba hitlerowskiego Gestapo.

Historyczna scenografia została przygotowana specjalnie w związku z obchodzonymi w Mauzoleum Walki i Męczeństwa „Dniami Pamięci Pawiaka 2012”. W tegorocznej odsłonie, obok rekwizytów z epoki oraz zaangażowania rekonstruktorów, przygotowano także cykl czterech spotkań edukacyjnych. Uczestniczyła w nich młodzież szkół warszawskich oraz starsi mieszkańcy stolicy. Każde ze spotkań dzieliło się na dwie części. Pierwsza odbywała się na dziedzińcu ministerialnego gmachu, na którym wykorzystując fotografie z epoki prezentowano historię niemieckiej dzielnicy policyjnej w okupowanej Warszawie. Natomiast druga w Mauzoleum Walki i Męczeństwa, gdzie w oryginalnie zachowanych pomieszczeniach przewodnicy starali się ukazać warunki egzystencji więźniów dawnego aresztu podręcznego Gestapo. Zwiedzanie oraz poznawanie historii miało tego dnia wymiar szczególny, ponieważ w spotkaniach uczestniczyli byli więźniowie Pawiaka oraz al. Szucha, p. Henryk Wasilewski oraz p. Leszek Zabłocki. Kombatanci chętnie podzielili się z zebranymi swoimi wspomnieniami z okresu okupacji, w których poruszyli takie zagadnienia jak: zaangażowanie w konspiracji, aresztowanie, osadzenie w „tramwaju” oraz przesłuchanie. Relacje byłych więźniów wzbudziły spore zainteresowanie zebranych, zwłaszcza młodych ludzi, którzy w trakcie zwiedzania zadawali świadkom historii szereg pytań.

„Dni Pamięci Pawiaka 2012” w Mauzoleum Walki i Męczeństwa zgromadziły w sumie około 80 osób. Z tej liczby zdecydowaną większość stanowiła młodzież szkolna. Oceniając przeprowadzone prezentacje edukacyjne można powiedzieć, że przebiegły one pomyślnie. Świadczą o tym słowa zwiedzających, którzy opuszczając ekspozycję dziękowali za ciekawą lekcję historii. Jest to zasługą przede wszystkim kombatantów, którzy uświetnili całość swoją obecnością i opowiadaniami. Słowa podziękowania należą się również rekonstruktorom ze Stowarzyszenia Historycznego „Kotwica” oraz Stowarzyszenia Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, którzy przygotowali „okupacyjną” scenografię oraz prezentację o niemieckiej dzielnicy policyjnej w okupowanej Warszawie.