LEKCJE MUZEALNE Muzeum Niepodległości


 

 

 

Oferta lekcji muzealnych

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkola

 

1. Poznajemy muzeum
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposobem „odkrywania” muzeum.

 

2. Moja przygoda z historią – opowieść o Baśce Murmańskiej
Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zainteresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska do Modlina.

 

3. Moja przygoda z historią – O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów.

 

4. Orzeł biały dla początkujących
W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie placówki przedszkolnej.

 

Szkoły podstawowe

1. Poznajemy muzeum (dla uczniów klas 0-1)
Zajęcia są przeznaczone dla dzieci odwiedzających muzeum po raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, ale są też samodzielnym sposobem „odkrywania” muzeum.

 

2. Moja przygoda z historią – opowieść o Baśce Murmańskiej (dla uczniów klas 0-1) 
Zajęcia przeznaczone dla młodszych dzieci, mają na celu zainteresować przeszłością. W wersji zbeletryzowanej ukazują losy białej niedźwiedzicy, która z wojskiem przybyła z Murmańska do Modlina.

 

3. Moja przygoda z historią – O Wojtku, który z żołnierzami był za pan brat (dla uczniów klas 0-1) 

Podczas zajęć dzieci poznają przygody niedźwiedzia Wojtka, który był żołnierzem Armii gen. Andersa i przemierzył z nią szklak bojowy. Miś stał się bohaterem książek i filmów.

 

4. Orzeł biały dla początkujących (dla uczniów klas 0-1)
W oparciu o wizerunki orła dzieci prześledzą zmiany w jego wyglądzie uwarunkowane okolicznościami historycznymi. Poznają wydarzenia z historii Polski, podczas których orzeł towarzyszył Polakom, podnosił na duchu i wiódł do zwycięstwa.

 

5. Moda na patriotyzm. Herb symbolem państwa (dla uczniów klas 0-4)

Lekcja jest przystępną formą przybliżenia dzieciom tematyki symboli narodowych. Poprzez analizę tarcz herbowych przybliżana jest wiedza o historii kraju i dynastii, a przygotowanie własnego herbu motywuje do analizy swoich mocnych stron.

 

6. Moja przygoda z historią. Z herbem, mieczem i koroną… (dla uczniów klas 1-4)
Zajęcia mają na celu pokazanie ciekawych wydarzeń przeszłości w sposób zrozumiały dla dziecka. Poprzez barwą opowieść o zdarzeniach i ich uczestnikach dzieci mają okazję wczuwać się w atmosferę wydarzeń z przeszłości.

 

7. Moja przygoda z historią. Z władcami za pan brat (dla uczniów klas 1-4)
Zajęcia mają na celu pokazanie panowania władców w sposób przystępny i zrozumiały dla dziecka. W trakcie lekcji uczniowie poznają sylwetki panujących, analizują ich dokonania, próbują je ocenić.

 

8. Podróże w czasie i przestrzeni. Na tropie Orła Białego i jego rycerzy (dla klas 4-6)
Zajęcia polegają na zaprezentowaniu wybranych wydarzeń historycznych, stworzeniu sytuacji, w której uczeń wczuwa się w rolę uczestników zdarzeń.

 

9. Historia Polski w pigułce (dla klasy 6 szkoły podstawowej).
Lekcja może uwzględniać różne aspekty naszej historii: Symbole państwowe; Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice.

 

10. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie? (dla klasy 6 szkoły podstawowej)

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

 

11. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy? (dla klasy 6 szkoły podstawowej)

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

 

 

Gimnazja

1. Historia Polski w pigułce
W czasie lekcji uczeń poznaje główne wydarzenia z przeszłości Polski przedstawione w prosty, przystępny sposób. Lekcja może uwzględniać różne aspekty historii: Symbole państwowe, Na tropie książąt, dam i rycerzy; Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice.

 

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj!

2. „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów.

 

3. Twórcy niepodległej Polski
Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych lat wolności.

 

4. Moda na patriotyzm. Czy bycie patriotą to wyłącznie męskie zajęcie? (dla klasy 1 gimnazjum). 

Zajęcia są formą ukazania różnych postaci zaangażowanych w działalność patriotyczną, ze szczególnym podkreśleniem aktywności kobiet zaangażowanych w ważne wydarzenia z historii Polski. Uzupełnieniem toku narracji jest zobrazowanie patriotyzmu kobiet przykładami biżuterii patriotycznej.

 

5. Moda na patriotyzm. Czy w dobie sms-ów i e-maili pocztówka jest trendy? (dla klasy 1 gimnazjum).

W trakcie spotkania uczniowie poznają historię i walory pocztówek. W oparciu o przykłady ze zbiorów Muzeum przeanalizowane zostaną różne symbole używane przez autorów pocztówek oraz ich patriotyczny charakter.

 

6. Synkowie moi poszedłem w bój… – pamięć o powstaniu i powstańcach styczniowych

Zajęcia wprowadzą uczniów w tematykę obchodów rocznicy wybuchu powstania, przybliżą sylwetki weteranów powstania, pokażą formy uhonorowania uczestników powstania w okresie międzywojennym.

 

7. Jeden mi tylko przystoi strój: Czarna sukienka! (K. Gaszyński, Czarna sukienka)  kobiety a powstanie styczniowe

W ramach zajęć uczniowie poznają sylwetki kobiet uczestniczących w powstaniu. Uwiadomią sobie różne formy wspierania zrywy niepodległościowego, poznają przykłady biżuterii patriotycznej będącej wyrazem zaangażowania polskich kobiet.

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

 

Szkoły ponadgimnazjalne

1. Historia Polski w pigułce
Zajęcia są formą powtórzenia lub uporządkowania wiedzy historycznej, mogą być przeglądem ważniejszych wydarzeń z przeszłości lub omówieniem wybranych aspektów: Pod polskimi sztandarami – o rycerzach, żołnierzach i wodzach; W okresie polskich powstań narodowych; Pod znakiem orła; Walka o niepodległość i granice..

 

W maju proponujemy ponadto zajęcia okolicznościowe zatytułowane: Historia Polski w pigułce: Wiwat Maj, 3 Maj!

2. „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz ty”
Zajęcia mające na celu ukazanie postaw Polaków walczących o niepodległość w okresie zaborów oraz podczas wojen (uwzględniają walkę zbrojną, rolę kultury, oświaty, nauki, religii). Uczniowie poznają utwory literackie oraz dzieła malarskie kształtujące postawy patriotyczne na przestrzeni dziejów. Lekcja łączy wiedzę historyczną z literaturą i sztuką, może stanowić formę powtórki materiału.

 

3. „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”
Lekcja jest próba przybliżenia uczniom okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa polskiego. Uczeń pozna też trudności pierwszych lat istnienia II RP.

 

4. Polscy poeci w cieniu Katynia. Nie tylko Władysław Sebyła
Naród polski poniósł ogromne straty w wyniku zbrodni katyńskiej. W sowieckich obozach zamordowano poetów, pisarzy, publicystów. Sylwetki oraz dorobek literacki  kilku z nich zostaną zaprezentowane w toku lekcji. 

 

5. Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce

Zajęcia łączą w sobie wiedzę z zakresu historii i sztuki. Prezentowane uczniom przykłady dzieł dokumentują obecność tematyki powstańczej w sztuce, oddziaływają na wyobraźnie, zmuszają do przeżywania.

 

6. Synkowie moi poszedłem w bój… – pamięć o powstaniu i powstańcach styczniowych

Zajęcia wprowadzą uczniów w tematykę obchodów rocznicy wybuchu powstania, przybliżą sylwetki weteranów powstania, pokażą formy uhonorowania uczestników powstania w okresie międzywojennym.

 

7. Jeden mi tylko przystoi strój: Czarna sukienka! (K. Gaszyński, Czarna sukienka)  kobiety a powstanie styczniowe

W ramach zajęć uczniowie poznają sylwetki kobiet uczestniczących w powstaniu. Uwiadomią sobie różne formy wspierania zrywy niepodległościowego, poznają przykłady biżuterii patriotycznej będącej wyrazem zaangażowania polskich kobiet.

 

 

Istnieje możliwość przygotowania innych tematów zajęć na zamówienie szkoły czy nauczyciela.

Prosimy pamiętać, że:
maksymalna liczba osób w grupie to 25-26
nie należy łączyć klas z różnych poziomów
na zajęcia należy przychodzić punktualnie
w przypadku rezygnacji należy poinformować o tym muzeum
okrycia wierzchnie oraz wszelkie torby i plecaki należy zostawić w szatni
muzeum nie przyjmuje grup nie zgłoszonych wcześniej

Koszt lekcji:
  5 zł od osoby + 60 złotych

Zamówienia lekcji muzealnych przyjmuje Dział Edukacji i Promocji
pod nr. tel. 827-96-43 lub 826-90-91/92 w. 34

—————————————————————————————————————–

 

 

Prelekcje tematyczne

 

Propozycje tematów spotkań dla zorganizowanych grup dorosłych – np. dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku – w Muzeum Niepodległości w Warszawie
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

 • „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą” – o okolicznościach odzyskania niepodległości w 1918 roku
 • Powstanie listopadowe w świadomości narodowej
 • „To dlatego Polska żyje, że narodzie żyjesz Ty”
 • Tradycje niepodległościowe w II Rzeczypospolitej
 • O ciekawych związkach polsko-japońskich w zbiorach Muzeum Niepodległości
 • „Bez tej miłości trudno żyć”, czyli o stosunku do małej Ojczyzny
 • Bitwy, o których pamięć wiecznie żyje
 • „Wiwat Maj, 3 Maj” – znaczenie Konstytucji 3 Maja
 • O wielkiej historii przez pryzmat biografii znanych postaci (książę Józef Poniatowski)
 • Polscy poeci w cieniu Katynia
 • Synkowie moi poszedłem w bój… – pamięć o powstaniu i powstańcach styczniowych
 • Powstanie styczniowe w literaturze i sztuce
 • Powstanie styczniowe – ten odwieczny spór….

 

Prelekcje – wg autorskiego scenariusza – wzbogacone prezentacjami multimedialnymi prowadzi dr Jolanta Załęczny.

kontakt: e-mail: edukacja@muzeumniepodleglosci.art.pl tel. 22 826 90 91 wew. 41..

Istnieje możliwość zorganizowania innych spotkań tematycznych na życzenie zainteresowanych. Prelekcje o tematyce kresowej prowadzi Michał Rybak.