Życzenia Świąteczne!


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, pragniemy złożyć Wam życzenia zdrowia, miłości oraz pogody ducha.
Życzymy wam spokojnych i rodzinnych świąt oraz bogatego stołu.
Niech przyszły rok obfituje w radość, sukcesy i wszelką pomyślność!


“Do Stefana George’a, posyłając opłatek” – fragment

Jest w moim kra­ju zwy­czaj, że w dzień wi­gi­lij­ny,
Przy wzej­ściu pierw­szej gwiaz­dy wie­czor­nej na nie­bie,
Lu­dzie gniaz­da spól­ne­go ła­mią chleb bi­blij­ny,
Naj­tkliw­sze prze­ka­zu­jąc uczu­cia w tym chle­bie.

[…]

Wacław Rolicz-Lieder