„Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich  służących w Legionach Polskich w latach 1914–1918” – promocja książki


21 listopada 2018 o godz. 18.00

zapraszamy

do Węgierskiego Instytutu Kultury

na prezentację książki

Endre László Vargi

 

„Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich  służących w Legionach Polskich w latach 1914–1918”

 

Spotkanie z udziałem autora poprowadzi Paweł Bezak.

 

Tom zawiera materiały źródłowe z lat 1914–1918, dotyczące służby węgierskich ochotników w Legionach Polskich. Stanowili oni największą grupę cudzoziemców w tej formacji. Kwerenda przeprowadzona przez autora w wielu archiwach i bibliotekach w Polsce i na Węgrzech – zaowocowała przetłumaczeniem kilkuset pism, będących świadectwem braterstwa i przyjaźni polsko-węgierskiej, a także zapisem zwykłej żołnierskiej codzienności (rozkazy, wykazy, meldunki, korespondencja dyplomatyczna). Celem było upamiętnienie męstwa, ofiarności, waleczności i poświęcenia legionistów, wśród nich młodych Węgrów.

 

Publikacja ukazała się w roku 2018 nakładem Muzeum Niepodległości w Warszawie – jako piąty tom biblioteki kwartalnika „Niepodległość i Pamięć, pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka.

 

Endre László Varga, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk i archiwista, zajmuje się stosunkami węgiersko-polskimi w latach 1914−1944 oraz historią II RP. Przez wiele lat pracował na Uniwersytecie im. Karoliego w Budapeszcie. Jest stypendystą Muzeum Historii Polski. Za budowę dobrych stosunków polsko-węgierskich prezydent Republiki Węgierskiej odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Węgierskiego Orderu Zasługi.

 

Środa 21 listopada 2018 o godz. 18.00

Węgierski Instytut Kultury

ul. Moniuszki 10, 00-009 Warszawa