Zdzisław Stroiński, powrót poety


Tym razem obejrzymy film biograficzny, porozmawiamy z jego autorką – Hanną Etemadi – i usłyszymy wiersze Zdzisława Stroińskiego ps. “Chmura”, plutonowego podchorążego AK, poety “Sztuki i Narodu”, więźnia “Pawiaka”.

Bohater spotkania był postacią wyjątkową, jako jeden z nielicznych polskich poetów, obok Zbigniewa Herberta i Julii Hartwig, uprawiał tzw. prozę poetycką.

Stroiński zginął śmiercią żołnierza razem z Tadeuszem Gajcym w trakcie Powstania Warszawskiego 16 sierpnia 1944 w okolicach dzisiejszego kina Muranów.

[embedplusvideo height=”200″ width=”230″ standard=”http://www.youtube.com/v/sl0DO7HdYo8?fs=1″ vars=”ytid=sl0DO7HdYo8&width=230&height=200&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep6659″ /]

“(…) Ojczyznę unosić na łachmanach stóp
na próżno
uszliśmy śmierci wiarę łamiąc w dłoniach,
a wciąż czekamy na śmierć jak jałmużnę.

Kalecząc nogi na odłamkach broni
polscy pielgrzymi do straszliwych jutr.”