XV Gala Nagrody im. Andrzeja Potoka


W dniu 17 listopada 2021 roku w Muzeum Niepodległości odbędzie się XV Galę Nagrody im. Andrzeja Potoka. Uroczysta gala odbędzie się o godzinie 17.00 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie.

Patron nagrody był człowiekiem nietuzinkowym.

Student biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i medycyny Akademii Medycznej w Krakowie. Współzałożyciel Krakowskiego Jazz Clubu „Helikon”, kierownik klubu „Nowy Żaczek”, inicjator wielu interesujących imprez studenckiej kultury i studenckiego ruchu klubowego: Spotkań z balladą, Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o nagrodę „Wielkiej Sowy”, Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów Studenckich, Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich o nagrodę „Czerwonej Róży”, współorganizator i przewodniczący Komitetów Organizacyjnych Ogólnopolskich Festiwali Piosenek i Piosenkarzy Studenckich (obecnie Studencki Festiwal Piosenki), Konkursu Inicjatyw Kabaretów Studenckich KIKS i innych. Był też twórcą regionalnych i ogólnopolskiego ruchu samorządowego klubów studenckich: Środowiskowej Rady Klubów Studenckich i Ogólnopolskiej Rady Klubów Studenckich. Prezes ŚRKS w Krakowie  i ORKS w Warszawie.
Twórca idei dokumentowania dorobku kultury studenckiej a w latach 1982 –1989 kierownik Ośrodka Dokumentacji Kultury Studenckiej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Całe swoje życie poświęcił kulturze studenckiej, klubom i dokumentacji.   Założył kilka pism studenckich: m.in. „Notatnik Klubowy”, wydał kilka książek własnych i autorów skupionych wokół ODKS, zgromadził ogromne archiwum studenckiej kultury (teatr studencki, kabaret, jazz, czasopiśmiennictwo – „Student”, „Powiększenie”, „Notes Jazzowy”, wydawnictwa Festiwali Kultury Studentów PRL).
Zmarł w 2000 roku.

Celem nagrody jest honorowanie osób wywodzących się z ruchu studenckiego, które w swojej działalności społecznej i zawodowej pozostały wierne ideom studenckiej kultury, kultywują jej tradycje przekazując podstawowe wartości kolejnym pokoleniom dla dobra kultury narodowej. Nagroda w środowisku animatorów i organizatorów studenckiej kultury stała się niezwykle cennym wyróżnieniem. Jest swoistym „Oskarem” dla twórców fenomenalnego zjawiska jakim w latach 60tych, 70tych i 80tych ubiegłego wieku była studencka kultura.

Nagrodę przyznaje jej Kapituła, której skład rokrocznie powiększa się o kolejnych laureatów, którzy zgłaszają i oceniają swoich Kolegów.

Laureatami honorowej nagrody za 2020 rok, ustanowionej przez Ogólnopolską Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego, są:

  • Jan Wołek
  • Krzysztof Olawski
  • Maciej Dyląg
  • Adam Radzikowski


17 listopada 2021, godzina 17.00
(impreza na zaproszenie)
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
Warszawa