Wystawa “Bronisław Wojciech Linke. Sprzeciw i zaangażowanie”.


Największa wystawa prac Bronisława Linkego w historii Muzeum Niepodległości


Całość prac Bronisława Wojciecha Linkego ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie już od 4 kwietnia 2019 r. oglądać będzie można na wystawie „Bronisław Wojciech Linke. Sprzeciw i zaangażowanie” w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

Tych 37 dzieł to druga najliczniejsza kolekcja prac artysty w państwowych zbiorach. Wszystkie  zostały nabyte od samego artysty lub od osób prywatnych i trafiły do Muzeum między 1958 a 1976 rokiem. Jest to zespół rysunków oraz plakatów powstałych w latach 1932 – 1960. Szczególnie interesujące i ważne są prace wykonane przed II wojna światową oraz bezpośrednio po niej. Należą do nich „Dwa obozy (Dzisiaj)” (1932) czy „Egzekucja w ruinach Getta” (1946) z cyklu „Kamienie krzyczą”.

Zorganizowanemu 3 kwietnia o g. 13.30 wernisażowi towarzyszył będzie wykład „Linke Redivivus” Krzysztofa Stanisławskiego, który razem z pracownikami Muzeum Niepodległości Natalią Roszkowską i dr Izabelą Mościcką przygotował wystawę. Jest ona jednym z elementów programu przypominania twórczości i życiorysu jednego z najwybitniejszych mistrzów polskiego malarstwa XX wieku.

Pierwszym etapem realizacji tego programu były wystawy przygotowane jesienią roku 2018 w Estonii, miejscu urodzenia artysty, i na Łotwie, gdzie spędził dzieciństwo.