Wygrać Polskę, czyli “Cud nad Wisłą”


Zapraszamy na wernisaż wystawy “Rok 1920 w zbiorach Mariana Sołobodowskiego w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej” wraz ze spektaklem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów SP nr 16 w Grudziądzu.
Wernisaż odbędzie się 29 września o godzinie 17.00 w Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu (Gmach Główny)