WYDARZENIE: Uroczystość MATER POLONIA z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz z partnerami i patronami medialnymi zapraszają na uroczystość historyczno-artystyczną z okazji 104 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości dla Narodu Polskiego to jedno z najważniejszych świąt państwowych, bliskie sercom wszystkich Polaków. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Polska powróciła do grona państw Świata.

Droga do odzyskania niepodległości byłą długa. W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo wciąż pozostawało wartością nadrzędną. Odzyskanie niepodległości nastąpiło 11 listopada 1918 roku, jednakże ten dzień poprzedzało wiele zrywów narodowych, a walka była naznaczona cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych akcjach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń spowodowanych zaborami oraz I wojną światową, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji politycznej, gospodarczej i cywilizacyjnej.

Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: niepodległość, dążenie do wolności, solidarność, praworządność, poszanowanie godności stanowiącej źródło praw człowieka i obywatela.

Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Budujmy Polskę, w której miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Program uroczystości obejmuje wprowadzenie historycznenawiązujące do rocznicy odzyskania niepodległości oraz odbudowy państwowości Rzeczypospolitej Polskiej, a także koncert muzyki klasycznej podczas którego zostaną  zaprezentowane utwory stanowiące spuściznę artystyczną tamtej epoki.

Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach odzyskania i odbudowy państwowości, co wzmacnia poczucie wspólnoty wszystkich Polaków w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję. Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to również swego rodzaju lekcja historii.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, miłośników i sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości Mazowsza.W programie wydarzenia:
– uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego przy akompaniamencie kwartetu trąbkowego ZPSM im. Karola Szymanowskiego przed Pałacem Przebendowskich/Radziwiłłów
– prelekcja pt. “ojcowie Niepodległej” – dr Beata Michalec
– wprowadzenie historyczne nawiązujące do rocznicy odzyskania niepodległości oraz odbudowy państwowości Rzeczypospolitej Polskiej
– koncert muzyki klasycznej podczas którego zostaną zaprezentowane utwory stanowiące spuściznę artystyczną tamtej epoki.

Współorganizacja: Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

11 listopada 2022 roku, godzina 11.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa