WYDARZENIE: fotorelacja z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Strażacy a niepodległość 1863 – 2023”


Publikujemy fotorelację z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Strażacy a niepodległość 1863 – 2023”, która odbyła się 4 maja 2023 roku w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie, Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości opublikowało książkę towarzyszącą konferencji pt. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE. Pamięć. Historia. Współczesność, w którym znajdziecie Państwo artykuły dotyczące stulecia zorganizowanego ruchu strażackiego.

Patronat nad wydarzeniem objęli Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Waldemar Pawlak – Prezes ZG ZOSP RP


4 maja 2023, od godziny 9.30
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________