WYDARZENIE: fotorelacja z konferencji ZPP – Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego


21 kwietnia 2023 roku odbyła się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów konferencja ZPPDziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego.

Podczas konferencji zostały poruszone tematy, takie jak wyzwania i perspektywy współczesnych muzeów i instytucji kultury, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, a także rola dziedzictwa w kreowaniu tożsamości lokalnej i regionu.

Wydarzenie to było okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat działań w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Zaproszeni goście to przedstawiciele samorządów, instytucji kultury, muzeów oraz eksperci z różnych dziedzin.


Muzeum Niepodległości w Warszawie gwarantuje nie tylko merytoryczną wartość konferencji, ale także profesjonalną organizację oraz przyjazną atmosferę.

Poniżej przedstawiamy krótką fotorelację z wydarzenia.

21 kwietnia 2023 roku
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa


______________________________________________________________________________________________________________________________