WYDARZENIE: 80. rocznica Akcji pod Arsenałem


Z okazji 80. rocznicy Akcji pod Arsenałem Muzeum Niepodległości zorganizowało lub wsparło różne działania edukacyjne.

Dnia 21 marca 2023 r. uczniowie warszawskich szkół rozegrali grę miejską, dzięki której mogli lepiej poznać okoliczności wydarzeń czy odwiedzić miejsca związane z losami bohaterów „Kamieni na szaniec”. Start miał miejsce pod Pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu, skąd uczestnicy przemieszczali się w kierunku warszawskiego Arsenału. Ostatni element gry stanowiło zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak.

Dwa dni później, 23 marca, miała miejsce na ekspozycji wspomnianej placówki muzealnej prelekcja edukacyjna zatytułowana „Akcja pod Arsenałem – przebieg i sylwetki uczestników”. Młodzież zgromadzona na sali mogła dowiedzieć się o założeniach „małego sabotażu” i „wielkiej dywersji”. Przybliżono okoliczności aresztowania Jana Bytnara „Rudego” przez gestapo. Opowiedziano o jego uwięzieniu na Pawiaku oraz przesłuchaniach w al. Szucha. Omówiono planowanie i przebieg akcji uwolnienia „Rudego”, która rozegrała się pod Arsenałem.

Dnia 25 marca Muzeum Więzienia Pawiak wsparło działania Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który zorganizował dla młodzieży „Rajd Meksyk”. Młode osoby zwiedzały muzealną ekspozycję oraz brały udział w pokazie niesienia pomocy medycznej na dziedzińcu naszej placówki.

Następnego dnia, 26 marca, delegacja Muzeum Niepodległości złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym uczestników akcji pod Arsenałem.

Dziękujemy wszystkim za udział w opisanych wydarzeniach oraz odwiedzenie Muzeum Więzienia Pawiak.

__________________________________________________________________________________________________________