Wszystko dla frontu! Wszyscy na front!


Muzeum Niepodległości i Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zapraszają na wystawę plakatów propagandowych z 1920 roku.

Prezentowane na wystawie plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie są artystycznym dokumentem wydarzeń z 1920 roku. Powstawały w związku z najazdem bolszewickim i stanowią przykład wykorzystania sztuki dla celów propagandowych. Można zaryzykować stwierdzenie, że obok walki na płaszczyźnie politycznej, militarnej i dyplomatyczniej toczyła się wówczas swoista wojna plakatowa.

W obliczu zagrożenia starano się dotrzeć do społeczeństwa i przekonać do podjęcia wysiłku wojennego. Odwoływano się do patriotycznego obowiązku Polaków. Demonizowano wizerunek wroga, którego przedstawiano jak barbarzyńskie hordy, reprezentujące odmienne wartości, sprzeczne z demokracją krajów europejskich. Ukazywano zderzenie tych dwóch cywilizacji, kładąc szczególny nacisk na walkę dobra ze złem. Najeźdźcy przypisywano brutalność, brak poszanowania elementarnych zasad oraz dążenie do zniszczenia tradycyjnego ładu na rzecz nowego porządku.

Wśród autorów plakatów byli wybitni artyści: Władysław Skoczylas, Edmund Bartłomiejczyk, Piotr Danya, Bogdan Nowakowski, Kajetan Stefanowicz, Edmund John, Kamil Mackiewicz, Stanisław Sawiczewski, Felicjan Szczęsny Kowarski. Udowodnili oni, że w sytuacji zagrożenia oddali wielkie zasługi w służbie Marsa, boga wojny.

W czasie kampanii 1920 r. plakaty przestrzegały przed zagrożeniem ideologią bolszewicką, mobilizowały do czynnego udziału w walce, wzniecały nastroje patriotyczne, rozbudzały emocje, przestrzegały przed nadciągającą Apokalipsą, obrazem przemawiały do zbiorowej wyobraźni.

Wystawa jest dostępna do 19 sierpnia w Galerii W-Z.