Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu


Inicjatorem programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i będzie realizowany w okresie od 15 lipca do 31 grudnia 2023 r.

W ramach programu osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z oferty Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz jego oddziałów kupując bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł za bilet dla osoby z niepełnosprawnościami i 1 zł za bilet dla towarzyszącego jej opiekuna, niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w instytucji kultury (np. skorzystanie z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej).

Celami programu są:

  1. poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami;
  2. zwiększenie integracji ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami;
  3. rozszerzenie systemu ulg i preferencji dla osób z niepełnosprawnościami;
  4. umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami, pozostającym poza obiegiem życia kulturalnego lub mającym do niego utrudniony dostęp (często z powodu barier finansowych), korzystania z różnych form działalności kulturalnej.


    Załączniki do pobrania: