Wieczór poetycki Teresy Boguszewskiej Najprościej jak umiem


Muzeum Niepodległości w Warszawie

serdecznie zaprasza na wieczór poetycki Teresy Boguszewskiej

Najprościej jak umiem

prowadzenie – Michał Rybak

fortepian – Katarzyna Kraszewska

 Teresa Boguszewska to pseudonim literacki Hanny Teresy Grodzickiej- Królak. Z wykształcenia farmaceutka, z zawodu – wirusolog. Jej debiut poetycki miał miejsce w czasie stanu wojennego, kiedy to  w kościołach całej Polski odprawiano msze św. w intencji Ojczyzny, wzbogacone pieśniami i wierszami patriotycznymi. W Warszawie takie nabożeństwa odprawiał Ksiądz Jerzy Popiełuszko w kościele św. St. Kostki na Żoliborzu. Debiut książkowy: I przeszedł Bóg doliną krzywdy  wydaje Oficyna Odnowa w Londynie w 1985 roku, w II obiegu wychodzi tomik pt. Gdy ptaki skuliły się w gniazdach – 1987 r. W 1988 roku Michalineum wydaje Kiedy idę do mojego Boga w X rocznicę Pontyfikatu Jana Pawła II.  Rok później Michalineum wydaje tomik pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki – wiersze mówione podczas Mszy za Ojczyznę z zachowaniem chronologii i nazwisk aktorów. Następnie Niecierpliwość ( 1995 r. ) i Tylko tyle ile możesz unieść (1998 r.). W 2007 roku wydawnictwo Vipart wydaje wiersze Santo Subito, poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.W stanie wojennym Poczta Podziemna Solidarności wydaje znaczek z fragmentem wiersza autorki. Teresa Boguszewska jest członkiem Związku Literatów Polskich i Ogólnopolskiego Klubu Poetów. Laureatką wielu konkursów, jej wiersze znajdują się w antologiach, almanachach i pokłosiach konkursowych.

       

   7 sierpnia 2013, godz. 17.00

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

al. Solidarności 62