Wernisaż wystawy “Historia w portretach zapisana”


W środę 12 października 2022 roku o godzinie 12.00 w Galerii Brama Bielańska odbył się wernisaż autorskiej wystawy mazowieckiego malarza Zdzisława Kruszyńskiego pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego „Historia w portretach zapisana – Zdzisław Kruszyński 40 lat twórczości.”

Wernisaż zgromadził ponad 70 osób. Na wystawie pojawiły się zorganizowane wycieczki ze Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i Liceum Ogólnokształcącego nr 62 w Warszawie oraz indywidualni goście.

Wernisaż rozpoczął kierownik Działu Historii i Badań Naukowych, kurator wystawy Maciej Jakubowski, który przywitał obecnych gości, opowiedział o dorobku Zdzisława Kruszyńskiego i misji promowania dzieł sztuki o charakterze niepodległościowym w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Następnie głos zabrał z-ca dyrektora ds. administracyjnych Tomasz Jagodziński, który pogratulował artyście portretów, a także przywitał „Mławę w Warszawie”.

Kolejnym mówcą był Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, który opowiedział o ważnej roli w historii Polski Cytadeli Warszawskiej oraz wyraził wdzięczność dla Muzeum Niepodległości za promowanie regionalizmu północnego Mazowsza i uznanie dla artysty. Następnie głos zabrał burmistrz miasta Mława Sławomir Kowalewski, który również podkreśli rangę Cytadeli Warszawskiej i pogratulował artyście. Na zakończenie głos zabrał bohater dzisiejszego wydarzenia Zdzisław Kruszyński, który podziękował Muzeum Niepodległości za organizację wystawy, gościom z regionu za przybycie i zachęcił do oglądania obrazów i zadawania pytań.

W trakcie imprezy miało miejsce też losowanie pięciu obrazków namalowanych przez Zdzisława Kruszyńskiego ukazujących motywy kwiatowe. Całość odbyła się w miłej, towarzyskiej atmosferze.

Wystawie towarzyszy wydany przez Muzeum Niepodległości w Warszawie katalog Ekspozycja będzie prezentowana w Galerii Brama Bielańska Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej do 6 listopada 2022 roku.