100-lecie Rządu Obrony Narodowej – relacja filmowa


Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zapraszają na webinarium 100-lecie Rządu Obrony Narodowej.

100 lat temu, 24 lipca 1920 r., został powołany Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa, jeden z najdłużej sprawujących władzę gabinetów II RP. Historycy oceniają, że rząd ten ocalił Polskę od zagłady. Ten wyjątkowy okres w historii Polski  przybliżą uczestnicy webinarium pt. 100 lecie Rządu Obrony Narodowej – rola i znaczenie Wincentego Witosa w obronie i ugruntowaniu niepodległości Polski.

Lato 1920 r. to wyjątkowy okres w dziejach Polski. Kilkanaście miesięcy po zakończeniu I wojny światowej i rozpoczęciu odbudowy naszego kraju, stanęliśmy przed ogromnym zagrożeniem istnienia niepodległej Polski. Słabość młodego niezintegrowanego jeszcze Państwa, szybko zbliżające się do Warszawy wojska bolszewickie i spadająca wiara w możliwość realnej obrony kraju to rzeczywistość lipcowych dni sprzed 100 lat. Należy pamiętać o  roli Wincentego Witosa, który przyczynił się do odzyskania niepodległości w 1918 r., a następnie jej bronił przez kolejnych 20 lat. To historia, o której nie wolno zapomnieć.