Warszawa w książce “Kamienie na szaniec”


Muzeum Niepodległości w Warszawie serdecznie zaprasza na lekcje online pt. Warszawa w książce “Kamienie na szaniec”. Lekcja odbędzie się 16 marca 2021 roku o godz. 12.00 na platformie ZOOM.

Osoby chcące wziąć udział w zajęciach, prosimy o kontakt pod adresem: p.piegat@muzeumniepodleglosci.art.pl.

Liceum im. Stefana Batorego, pomniki Kopernika, Kilińskiego, Lotnika, gmach Zachęty, Pawiak, budynek w alei Szucha 25, Arsenał – opowieść o tych między innymi warszawskich obiektach pozwala odtworzyć losy bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego. Ilustrację opowieści stanowią dzisiejsze wizerunki przywołanych miejsc oraz zdjęcia archiwalne. Lekcję można potraktować jako wstęp do lektury lub przypomnienie opisanych na kartach „Kamieni na szaniec” wydarzeń.