W hołdzie ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów…25 lipca 2021 r. odbyły się uroczystości patriotyczne organizowane przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie “W hołdzie ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej”. Uroczystości przewodniczył Pan Prezes Witold Listowski.

Przemawia Witold Listowski

Podczas uroczystości mowę otwierającą wygłosił Pan Witold Listowski, odczytane zostały także listy od Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wygłoszono Apel Pamięci i oddano salwę honorową.

Zakończeniem części uroczystości na Pl. Józefa Piłsudskiego było złożenie wieńców i kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Wieniec składa Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski
Wieniec składają przedstawiciele Muzeum Niepodległości (dr Beata Michalec, Krzysztof Bąkała, Jan Engelgard)


Muzeum Niepodległości było współorganizatorem wydarzenia.