W DRODZE DO WOLNEJ POLSKIWystawa W DRODZE DO WOLNEJ POLSKI. Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Arkadii


Muzeum Niepodległości wraz z Westfield Arkadia pragną zaprezentować nową inicjatywę wystawienniczą. Niebawem, na terenie Galerii Handlowej Arkadia zainaugurowana zostanie nowa galeria pn. „Muzeum w Galerii”. W dniach 5- 30 listopada 2020 r. w hallu głównym galerii prezentowana będzie wystawa W drodze do wolnej Polski. Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości.


Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 było efektem działań na wielu płaszczyznach. Połączenie wysiłków zbrojnych, dyplomatycznych oraz dążeń niepodległościowych różnych środowisk dało upragniony rezultat – wolną Polskę. Rok 1918 stał się symbolem narodzin Polski po latach zaborów i zniewolenia. Twórcami tego dzieła były postacie określane ojcami polskiej niepodległości Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Roman Dmowski czy Ignacy Daszyński. Obok nich walkę o niepodległość symbolizowali też legioniści, pisarze, działacze społeczni.


Kolejne rocznice odzyskania niepodległości były okazją do przypominania wydarzeń 1918 roku. O ludziach zaangażowanych w walkę pamiętano w latach II Rzeczypospolitej, kiedy 11 listopada był obchodzony uroczyście jako święto wojskowe, a od 1937 jako święto państwowe.

W okresie PRL obchody były nielegalne. Dopiero w początku lat 80. – dzięki działalności Związku Zawodowego „Solidarność” – przywrócono w świadomości społecznej pamięć o 11 listopada.  Narodowe Święto Niepodległości zostało przywrócone decyzją Sejmu w 1989 roku.


Prezentowane plakaty są dowodem pamięci o 11 listopada 1918 roku. Artyści wykorzystali symbolikę patriotyczną (orzeł, barwy narodowe), wizerunek Piłsudskiego, znak Polski Walczącej. Odwoływali się do uczuć patriotycznych i emocji odbiorców. Pomimo upływu czasu, nowych nurtów w sztuce plakaty te nie straciły swej atrakcyjności i mocy przekazu.


Kuratorkami wystawy są Natalia Roszkowska i Justyna Wyszyńska.