W 80. rocznicę śmierci biskupa Władysława Bandurskiego


Konferencja pod patronatem J.E. ks. dr. Józefa GUZDKA, Biskupa Polowego WP


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Centralne Archiwum Wojskowe

Muzeum Ordynariatu Polowego WP

 

dr Tadeusz KRAWCZAK  (AAN)

Biskupa Bandurskiego zaangażowanie w sprawę Chełmszczyzny

 

dr Andrzej Czesław ŻAK  (CAW)

Bp Bandurski mniej znany

 

ks. dr płk Zbigniew KĘPA  (Ord. Pol.)

Spuścizna kaznodziejska i literacka Bandurskiego

 

prof. dr hab. Janusz ODZIEMKOWSKI  (UKSW)

Zabiegi wokół powołania pierwszego biskupa polowego

 

prof. dr hab. Wiesław Jan WYSOCKI  (UKSW)

Z Wilna do Warszawy. Ekshumacja i eksportacja ? 1996 r.

 

Wiktor K. CYGAN

Księża w Polskiej Organizacji Wojskowej

 ————————————————————————————–

Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego

Warszawa ul. Długa 13/15

6 marca 2012 godz. 18.00

——————————————————————————–

Podczas konferencji odbędzie się prezentacja książki autorstwa

Wiktora K. Cygana i Wiesława J. Wysockiego

Służba duszpasterska w polskich formacjach wojskowych
1914?1918