VII edycja Dni Otwartych Funduszy EuropejskichZe względu na zaistniałe pandemiczne okoliczności tegoroczna VII edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się w wersji online. Zaprezentowaliśmy projekty i inwestycje zrealizowane przez Muzeum Niepodległości dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich za pośrednictwem materiałów filmowych, które nadal są dostępne na specjalnie na ten cel przygotowanej stronie internetowej https://dniotwarte.eu/


Kulminacyjny weekend DOFE 2020 odbył się w dniach 25-27 września. Muzeum Niepodległości wzbogaciło harmonogram wydarzeń online o wirtualne zwiedzanie wystawy stałej „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921” znajdującej się w głównej siedzibie Muzeum, w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.


Muzeum Niepodległości zaprezentowało następujące projekty:


1. Tytuł projektu: Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/palac-przebendowskich-radziwillow-odzyskal-swoj-dawny-blask

2. Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej oraz stworzenie centralnego magazynu zbiorów Muzeum Niepodległości.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/jozef-pilsudski-lekcja-muzealna
https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/salon-dobrej-ksiazki-im-tadeusza-gornego

3. Tytuł projektu: Modernizacja terenu dziedzińców wokół obiektu ekspozycji Muzeum Więzienia Pawiak, oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/matura-na-pawiaku
https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/pawiak-topografia-i-grypsy