V Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego



Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lublin
Stowarzyszenie Współpracy Polska–Wschód Oddział Lublin
Fundacja Willa Polonia – Lublin
Fundacja Dla Pokoleń – Lublin
Muzeum Niepodległości – Warszawa


Serdecznie zapraszają
na uroczystość wręczenia Międzynarodowej Nagrody Literackiej
im. Józefa Łobodowskiego
J. E. Księdzu Arcybiskupowi prof. dr. hab. Stanisławowi Budzikowi

Laudację na cześć Laureata
wygłosi przewodniczący Jury Nagrody im. J. Łobodowskiego
Ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander.


Uroczystość uświetni koncert Chóru i Orkiestry Kameralnej Iubilaeum
Partie solowe Iwona Gostkowska – sopran
dyrygent – Tomasz Orkiszewski


Spotkanie poprowadzi Ewa Hadrian

Spotkanie odbędzie się 10 października (czwartek) 2019 roku o godz. 17.00
w Reprezentacyjnej Sali Trybunału Koronnego w Lublinie
Rynek 1 (wstęp wolny)


Wielka Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Józefa Łobodowskiego fundowana przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Lubelski Oddział Stowarzyszenia Współpracy „Polska – Wschód”, o Fundacje „Willa Polonia” (Lublin) i „Dla Pokoleń” (Lublin) oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie przyznawana jest co roku. W roku 2015 odbyła się pierwsza edycja Nagrody, uroczystość odbyła się we Wschodnioeuropejskim  Uniwersytecie Łesi Ukrainki w Łucku, w mieście związanym z działalnością patrona Nagrody. Następne edycje nagrody miały swój finał we Lwowie, Ostrogu, Preszowie na Słowacji. Laureatami (m.in.)  zostali:  Paweł Lachnowicz z Białorusi tłumacz  polskiej prozy na język białoruski, Zbigniew Chrzanowski – aktor, reżyser, dyrektor artystycznego Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie, popularyzator idei ponadgranicznej współpracy na polu kultury, Zbigniew Wojciechowski (obecny Marszałek Województwa Lubelskiego), tytułowany przez Ukraińców Wielkim Przyjacielem Ukrainy,  nagrodzony Laurem Łobodowskiego  za energiczną, długoletnią działalność  na polu kultury, edukacji, gospodarki i sportu.


W tym roku – w piątej odsłonie    –  konkurs powrócił do Łucka. Konsulat RP w  Łucku rok 2019, w którym przypada 110. rocznica urodzin autora „pochwały Ukrainy”, ogłosił Rokiem Łobodowskiego na Ukrainie i  zorganizował serię spotkań, uroczystości, sesji   poświęconych życiu i dziełu  wielkiego przyjaciela Ukrainy. Konsul Teresa Chruszcz skierowała zaproszenie do Organizatorów Konkursu Łobodowskiego, aby wręczenie Nagrody było jednym z punktów międzynarodowej  sesja naukowej „Literacka spuścizna Józefa Łobodowskiego w kulturowym  kontekście współczesności”. Metropolita Lubelski, ks. arcybiskup Stanisław Budzik, nie mógł przybyć do Łucka i nagrodę odbierze w reprezentacyjnej Sali Lubelskiego Trybunału Koronnego  w Lublinie 10  października (czwartek) o godzinie 17.00