Uroczystość SEMPER et UBIQUE z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Polonia Union, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód we współpracy z partnerami i patronami medialnymi zapraszają na uroczystość historyczno-artystyczną z okazji 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

SEMPER et UBIQUE – cytat ten z całą pewnością wyraziście oddaje ducha wydarzeń sprzed lat. Odzyskanie w roku 1918 przez Polskę niepodległości i państwowości jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Dzień ten stanowi okazję do radosnego świętowania, co służy wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego oraz budowaniu wspólnoty wszystkich Polaków.

Inspiracją przeprowadzenia uroczystości są wartości szczególnie ważne dla Polaków: niepodległość, dążenie do wolności, braterstwo, solidarność, poszanowanie godności stanowiącej źródło praw człowieka i obywatela.

Na kalendarzowej mapie Polski jest wiele dat upamiętniających dzieje Narodu Polskiego, które na zawsze wpisały się w kształtowanie państwowości. W tych dniach swój wzrok i pamięć kierujemy ku wspomnieniom dokonań narodu na przestrzeni wielu okresów historycznych Polski i w różnych zakątkach kraju. Przypominamy sobie również, że my – Polacy – stanowimy ponad 60-milionowy naród. Skomplikowane dzieje Polski bowiem, a zwłaszcza splot wydarzeń ubiegłego stulecia – przesiedlenia, zmiany granic, deportacje, repatriacje, opuszczenie Polski z przyczyn politycznych, a również emigracja zarobkowa w czasach obecnych sprawiły, iż ponad 20 milionów naszych rodaków żyje poza granicami Polski.

Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja historii i patriotyzmu, stanowiąca jednocześnie wyraz upamiętnienia dorobku naszych przodków. Przywiązanie do Ojczyzny jest wartością samą w sobie. Bierze się z miłości, poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnej historii, tradycji, kultury i sztuki. Objawem tego przywiązania i patriotyzmu jest również oddawanie należnej czci i pamięci wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę.

Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Budujmy Polskę, w której miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Program uroczystości obejmuje wprowadzenie historyczne Droga do Niepodległej nawiązujące do 103 rocznicy odzyskania niepodległości oraz odbudowy państwowości Rzeczypospolitej Polskiej, a także część artystyczną – koncert muzyki klasycznej i patriotycznej.

Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach odzyskania i odbudowy państwowości, co umacnia poczucie wspólnoty wszystkich Polaków na podstawie wartości wpisane w polską tradycję, a polska muzyka klasyczna oraz patriotyczna stanowią swoistą lekcję polskości. Pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowiły ulgę w niewoli, często w głodzie, chłodzie, znoju, dodawały otuchy. Do dzisiaj jednoczą serca, dają poczucie solidarności i bezpieczeństwa, służą przywracaniu energii życiowej również po trudnym czasie pandemii oraz odzyskiwaniu nadziei na przyszłość – stabilności pracy, wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, miłośników i sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości Mazowsza.


11 listopada 2021, godzina 11.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich
al. Solidarności 62
Warszawa