ulica abpa Józefa Teodorowicza


Ulica arcybiskupa Józefa Teodorowicza

 

 

3 lipca 2014 Rada m. st. Warszawy przyjęła uchwałę o nadaniu jednej z ulic w dzielnicy Wilanów nazwy abpa Józefa Teodorowicza. Akt ten jest zwieńczeniem starań, zainicjowanych w ubiegłym roku przez Muzeum Niepodległości. Dzięki wsparciu mieszkańców Warszawy, którzy podpisali się pod wnioskiem akcja zakończyła się sukcesem.

 

Ulica abpa Józefa Teodorowicza znajduje się w okolicy Centrum Opatrzności Bożej. Jest równoległa do al. Rzeczypospolitej. Przebiega w pobliżu traktów noszących imiona wybitnych postaci polskiego Kościoła katolickiego: prymasa Augusta Hlonda, św. Urszuli Ledóchowskiej oraz ronda kard. Adama Sapiehy.

 

Józef Teofil Teodorowicz (ur. 25 lipca 1864 w Żywaczowie na Pokuciu, zm. 4 grudnia 1938 we Lwowie) był polskim arcybiskupem lwowskim obrządku ormiańskiego, teologiem, politykiem, posłem na Sejm Ustawodawczy, a następnie senatorem I kadencji w II RP.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Izaaka Mikołaja Isakowicza (2 stycznia 1887). Pracował między innymi w Brzeżanach, Lwowie, Stanisławowie. Współpracował aktywnie z księciem abpem Adamem Stefanem Sapiehą. W roku 1901 został arcybiskupem Lwowa obrządku ormiańskiego. Prowadził bardzo aktywną działalność społeczną i polityczną na rzecz niepodległości państwa polskiego. Poseł Sejmu Krajowego we Lwowie, członek Izby Panów w Wiedniu (1902-1918). Autor słynnej homilii inaugurującej obrady Sejmu Ustawodawczego w wolnej Polsce (10 lutego 1919). Poseł niezależny do tego Sejmu, później wiceprezes Związku Ludowo-Narodowego, senator Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego (1922-1923).

 

Aktywnie zabiegał u papieża Benedykta XV o polskość Śląska (1920).

 

Był odnowicielem kościoła ormiańskiego: w zakresie liturgii, powołań kapłańskich, życia duchowego. Odnowił też lwowską katedrę ormiańską, wzbogacając ją o wybitne dzieła sztuki: mozaiki Józefa Mehoffera, freski i obrazy Jana Henryka Rosena.

 

Senat RP przyjął 4 grudnia 2008 roku uchwałę upamiętniającą wybitnego Polaka.

 

 

Senat Rzeczpospolitej Polskiej w 70. rocznicę śmierci Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, arcybiskupa, posła i senatora II Rzeczpospolitej, wobec Jego wielkich zasług dla odrodzenia niepodległego państwa polskiego, wdzięczny za Jego świadectwo heroicznego patriotyzmu, pomny Jego roli kościelnego i narodowego autorytetu, uznając, że Jego postać uosabia najlepsze tradycje Rzeczpospolitej, pragnąc utrwalić Jego sławę wielkiego mówcy, wybitnego myśliciela i pisarza, honorując Jego ofiarną pracę na rzecz Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego, przypominając, że po Jego śmierci cała Rzeczpospolita okryła się żałobą – składa hołd najwybitniejszemu z polskich Ormian”.

 

Jesienią odbędzie się w Muzeum Niepodległości konferencja naukowa przybliżająca postać i działalność patriotyczną oraz pisarską arcybiskupa.