„»Taniec wśród mieczów«. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944” – prezentacja wystawy w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wystawy w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, fot. Muzeum Gross-Rosen

 

 

Wystawę

 

„»Taniec wśród mieczów«. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944”

 

przygotowaną

przez Muzeum Więzienia Pawiak

(oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie)

 

od połowy marca do 31 maja 2018 r.

można oglądać w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy.

 

Kurator wystawy: Robert Hasselbusch

 

Zapraszamy.

 

W okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 na Pawiaku, wówczas więzieniu śledczym hitlerowskiego Gestapo, funkcjonowały dwa szpitale, na oddziałach męskim i kobiecym (Serbii). Zatrudniony w nich polski personel medyczny, rekrutujący się zarówno spośród więźniów, jak i osób przychodzących z wolności, starał się wszelkimi możliwymi sposobami nieść pomoc osadzonym. Lekarze, pielęgniarki, położne, felczerzy i członkowie kolumn sanitarnych grali podwójną rolę. Z jednej strony wierni przysiędze Hipokratesa starali się nieść pomoc medyczną więźniom, z drugiej natomiast wykonywali zadania żołnierzy podziemia. Między innymi dzięki ofiarności, poświęceniu i odwadze osób w charakterystycznych białych fartuchach udało się uratować wiele istnień ludzkich. Usiłując ocalić życie innych, sami ryzykowali najwięcej. Stąd, jak to określiła jedna z lekarek-więźniarek dr Anna Czuperska, służba polskiego personelu medycznego na Pawiaku była „tańcem wśród mieczów”.

 

Środek przekazu wystawy stanowią, częściowo transparentne, płyty Plexi PMMA grubości 3 mm (18 sztuk: 150 x 120 cm – 8 sztuk, 150 x 80 cm – 7 sztuk, 120 x 70 cm – 2 sztuki, 100 x 70 cm – 1 sztuka). Znajdują się na nich tekst narracyjny i wyszczególnione fragmenty wspomnień członków personelu medycznego oraz innych więźniów Pawiaka. Tekst na planszach został wzbogacony unikalnym materiałem ikonograficznym, zdjęciami i rysunkami z okresu okupacji oraz lat powojennych.

 

Jako uzupełnienie przekazu na planszach – wystawie może towarzyszyć sekwencja filmowa zawierająca fragmenty nagrań z byłymi więźniami Pawiaka, które traktują o polskim personelu medycznym na Pawiaku w latach 1939–1944.

 

Ekspozycja dwujęzyczna: polsko-angielska.

 

Prezentację wystawy poprzedziło wydanie, zapowiadającej ją, publikacji pt. „»Taniec wśród mieczów«. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944”, która w roku 2015 została nagrodzona Nagrodą KLIO.

Ponadto ekspozycji towarzyszy katalog zatytułowany „Lekarze Pawiaka”.

Obie publikacje do nabycia w kiosku na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości), ul. Skazańców 25, 01–532 Warszawa.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poza Muzeum Więzienia Pawiak wystawa była prezentowana także przez: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Zielonki, Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Bochni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wystawy w Muzeum Więzienia Pawiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wystawy w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wystawy przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wystawy w Muzeum Stutthof w Sztutowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wystawy w Muzeum Stutthof w Sztutowie

(http://stutthofmuseum.blogspot.com/2017/08/wystawa-taniec-wsrod-mieczow-w-muzeum.html [dostęp: 15.11.2017])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja wystawy w Bochni, fot. Stanisław Mróz