STANOWISKO Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa MazowieckiegoSTANOWISKO
Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie programów dla dzieci i młodzieży z zakresu kultury i edukacji kulturalnej realizowanych przez instytucje kultury


Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego z satysfakcją ocenia działalność instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego w kształtowaniu i realizacji programów dla dzieci i młodzieży. Poprzez tworzenie programów kulturalnych kształtuje się osobowość i pozytywne wzorce wychowawcze, kultywuje tradycję, rozbudza wrażliwość artystyczną, rozwój talentów dzieci i młodzieży oraz promocję Mazowsza. To bardzo ważne zagadnienie w kształtowaniu postaw obecnego i przyszłego pokolenia Polaków.
Niestety, poprzez trudny okres pandemii, wiele ciekawych projektów nie mogło być zrealizowanych. Dlatego też, praca nad nowymi formami kontaktu z młodym pokoleniem jest bardzo niezbędna.
Zwracamy się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o przeprowadzenie przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki ankiety, zebranie i analizę informacji o tym, w jaki sposób instytucje kultury działają w czasie pandemii. Jak zmienia się ich praca, jaką ewolucję przeszły oferty edukacyjno – kulturalne, z jakimi wyzwaniami i problemami się stykają oraz na jaką formę pomocy mogą liczyć.
Razem, dzieląc się wiedzą, będzie nam łatwiej przebrnąć przez ten trudny czas zmian i poszukać nowych rozwiązań komunikowania się z dziećmi i młodzieżą.


Przewodnicząca Komisji
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
/-/ Jadwiga Zakrzewska