Spotkanie autorskie: Beata Michalec – “Stefan Starzyński – gospodarz stolicy w latach 1934-1939”


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką monografii o Stefanie Starzyńskim pt. “Stefan Starzyński – gospodarz stolicy w latach 1934-1939”, które odbędzie się 29 maja 2022 roku o godzinie 12.00 w Strefie Muzeum Niepodległości podczas pikniku z okazji 25 lecia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Autorką publikacji wydanej przez Wydawnictwo Muzeum Niepodległości jest dr Beata Michalec (Zastępca Dyrektora ds Programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie). Beata Michalec jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historii, adiunktem w Instytucie Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula, od 2018 roku pełni zaszczytną funkcję radnej Miasta Stołecznego Warszawy, pełniła także funkcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (2013-2019). W swojej działalności naukowej zajmuje się historią Warszawy i historią kobiet. Jest autorką wielu książek i artykułów o tej tematyce.

Książka wydana jest w serii wydawniczej “Biblioteka Kwartalnika «Niepodległość i Pamięć»” pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka. Recenzje naukowe napisali prof. dr hab. Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski) oraz ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Serdecznie zapraszamy!


29 maja 2022 roku, niedziela, godzina 12.00
Piknik – 25 lecie konstytucji RP
Multimedialny Park Fontann
Strefa Muzeum Niepodległości
Warszawa