SEMPER FIDELISMuzeum Niepodległości w Warszawie we współpracy z Fundacją Polonia Union, Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,  Fundacją Sedeka, Izbą Przemysłowo-Handlową Polska-Azja, Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód, firmą EuroEnergoCommerce sp. z o. o., wydawnictwem Psychoskok oraz partnerami zaprasza na uroczyste spotkanie historyczno-artystyczne on-line z okazji 102 Rocznicy odzyskania niepodległości.


Wydarzenie SEMPER FIDELIS organizowane jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości, a inspiracją jego przeprowadzenia są wartości szczególnie ważne dla Polaków: suwerenność, dążenie do wolności, solidarność, braterstwo, poszanowanie godności i praw człowieka.


Odzyskanie Niepodległości i państwowości przez Polskę w 1918 roku jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii narodu i stanowi okazję do radosnego świętowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, budowania wspólnej Polski.

W tych dniach swój wzrok i pamięć kierujemy ku wspomnieniom dokonań rodaków na przestrzeni wielu okresów historycznych Polski i w różnych zakątkach kraju. Przypominamy sobie również, że my – Polacy stanowimy ponad 60 milionowy naród. Skomplikowane dzieje Polski bowiem, a zwłaszcza splot wydarzeń ubiegłego stulecia – przesiedlenia, zmiany granic, deportacje, repatriacje, opuszczenie Polski z przyczyn politycznych, a również emigracja zarobkowa w czasach obecnych – sprawiły, iż ponad 20 milionów naszych rodaków żyje poza granicami Polski.

Patriotyzm i przywiązanie do Ojczyzny są wartością samą w sobie. Biorą się z miłości, poczucia utożsamienia się ze wspólnotą, ze wspólnej historii, tradycji, kultury i sztuki. Patriotyzm objawia się również przez oddawanie należnej czci wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Jednak patriotyzm to nie tylko historia pisana z dużej litery. To także, a może przede wszystkim, losy milionów zwykłych ludzi, którzy pracują, wychowują dzieci, przeżywają radości i smutki. Wielkie wydarzenia pozostają gdzieś w tle ich życia lub nagle i nieoczekiwanie wciągają w wir, i czynią zwykłych ludzi swoimi świadkami lub bohaterami.


Życzmy sobie jak również przyszłym pokoleniom, żeby nie wyliczali lat odzyskania niepodległości. I nie chodzi tu o zacieranie pamięci historycznej, lecz o to, aby niepodległość stanowiła wartość niepodważalną, nie sprowadzała się do rozdrapywania ran przeszłości, lecz aby w świadomości każdego była odbierana jako norma, a jej obchody były pogodne i stanowiły chwilę zadumy w budowaniu lepszej przyszłości.

Budujmy Polskę, w której miłość do ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Patrzmy w przyszłość, skupiając się na tym, co nas łączy. Kultywacja dobrych tradycji uczczenia rocznic wydarzeń ważnych dla Polski służy wzmacnianiu wspólnoty obywatelskiej, a polska muzyka klasyczna oraz patriotyczna stanowią swoistą lekcję polskości. Pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowiły ulgę w niewoli, często w głodzie, chłodzie, znoju, dodawały otuchy. Do dnia dzisiejszego jednoczą serca. Niech więc uroczystość on-line: SEMPER FIDELIS przyczyni się do pogłębienia zrozumienia owych tradycji, a przede wszystkim do popularyzacji historii i dziedzictwa kulturowego naszego kraju.


Uroczystość  SEMPER FIDELIS z okazji Narodowego Święta Niepodległości została zainicjowana przez Fundację Polonia Union w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz odbudowy polskiej państwowości.

Celem realizacji spotkania in-line jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach odzyskania i odbudowy państwowości, co umacnia poczucie wspólnoty wszystkich Polaków w oparciu o wartości wpisane w tradycję.

Program wydarzenia obejmuje koncert polskiej muzyki klasycznej i patriotycznej. Utwory wykonują: Monika Polaczek-Przestrzelska – fortepian, Aneta Skarżyński – mezzosopran, Witold Żołądkiewicz – baryton.

Transmisja on-line spotkania rozpoczyna się w dniu 11 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 i jest od tego czasu udostępniona w sieci: kanał YouTube, Facebook, w witrynach internetowych współorganizatorów i partnerów wydarzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=D605_zI0bNo