Samorząd, marketing terytorialny a media…14 czerwca o godz. 10:00 w Sali im Karola Beyera w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, rozpocznie się konferencja pt. “Samorząd, marketing a media. Przykłady dobrych praktyk na Mazowszu” realizowana we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Jest to druga konferencja naukowa realizowana przez Muzeum Niepodległości w cyklu “Samorząd mecenasem kultury”


 Rola mecenasa w tak złożonym projekcie jakim jest kultura wymaga także szerokiej  wiedzy i odpowiedniego podejścia do kwestii komunikacji zewnętrznej a co za tym idzie znaczenia mediów. Konferencja ma na celu niejako zebranie i omówienie znaczenia oraz form komunikacji w połączeniu z narzędziami marketingu terytorialnego w realiach funkcjonowania Samorządu


Konferencję objęli patronatem Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Ewa Malinowska – Grupińska – Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy