Samorząd – Kultura – Europa


Muzeum Niepodległości w Warszawie

i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne

zapraszają

25 kwietnia 2019 o g. 10.00

na konferencję naukową


,,SAMORZĄD – KULTURA – EUROPA’’

Przedsięwzięcie zorganizowane w cyklu:

„Samorząd mecenasem kultury. 20-lecie samorządu terytorialnego na Mazowszu”


Patronat honorowy:

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego


Prowadzenie: dr hab. Arkadiusz Indraszczyk


REFERATY:

–  „Samorządność w kulturze politycznej Europy” –dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

„Modernizacja struktur samorządu w Polsce i państwach ościennych” – prof. dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)

–  „Samorząd terytorialny w czasach kryzysu demokracji liberalnej” – dr Łukasz Święcicki (UPH)

–  „Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Prekursor integracji europejskiej” – dr Tadeusz Skoczek (Muzeum Niepodległości w Warszawie)

–  „Ideolodzy i praktycy federacji państw europejskich w ruchu ludowym” – dr Janusz Gmitruk (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)

»Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna« jako fundament programowy stowarzyszenia Liga Krajowa” – dr Dominik Szczepanik (Uniwersytet Rzeszowski)

–  „Samorządność jako szkoła odpowiedzialności za innych” – dr Ryszard Miazek (MHPRL)

–  „Demokracja bezpośrednia na poziomie samorządu” – dr hab. Tomasz Koziełło (URz)

–  „Nadzór nad samorządem terytorialnym a problem dekomunizacji przestrzeni publicznej” – Karol Piękoś (URz)

–  „Samorządność spółdzielcza w Polsce i Europie jako wyzwanie przyszłości” – Krzysztof Lachowski (Klub Inteligencji Polskiej)


Konferencja naukowa

,,SAMORZĄD – KULTURA – EUROPA’’

Czwartek 25 kwietnia 2019 o g. 10.00

Sala Audiowizualna im. Karola Beyera

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25