Salon Dobrej Książki


Trzecie spotkanie z cyklu


SALON DOBREJ KSIĄŻKI

im. Tadeusza Górnego


poświęcone będzie publikacji


„MIĘDZY ZACOFANIEM A NOWOCZESNOŚCIĄ.

SPOŁECZEŃSTWO NOWEGO SĄCZA 1867–1939”

pióra Łukasza Połomskiego


Wprowadzenie: Rafał Skąpski


»Okres autonomii galicyjskiej był dla Nowego Sącza czasem wielkiego skoku cywilizacyjnego. Dzięki polityce państwowej i samorządowej miasto rozwijało swoją infrastrukturę, a katalizatorem przemian stała się kolej. Pęd ku nowoczesności trwał do wybuchu I wojny światowej, to była prawdziwa „belle epoque” miasta. Po 1918 r., w odrodzonej Polsce, sądeczanie musieli stawić czoła wielu problemom z jakimi wcześniej się nie spotykali. Wszystkie opisane w książce zjawiska społeczne sprowadzają się do pytania, czy mieszczanie sądeccy i ich miasto byli nowocześni, a może zacofani?


Autor przedstawia fakty i dane historyczne, próbując zarysować portret socjologiczny mieszczan w dwóch epokach: zaborów i międzywojnia. Wnikliwy czytelnik znajdzie odniesienia do współczesnych czasów, odkryje źródła kształtujące dzisiejszy obraz Nowego Sącza i mentalność jego mieszkańców.


Dr Łukasz Połomski – historyk, nauczyciel i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Twórca i dyrektor programu historycznego „Sądecki Sztetl”, poświęconego wieloetnicznej historii ziemi sądeckiej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat dziejów Sądecczyzny i mniejszości narodowych«.

(ze strony Wydawnictwa Libra PL)


SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. Tadeusza Górnego:

Łukasz Połomski,

„Między zacofaniem a nowoczesnością. Społeczeństwo Nowego Sącza 1867–1939”,

Wydawnictwo Libra PL, Kraków 2018

Czwartek 24 stycznia 2019 o g. 12.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

ul. Skazańców 25

(wjazd od strony Wisłostrady)


SALON DOBREJ KSIĄŻKI im. Tadeusza Górnego to cykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod tym hasłem odbywają się w wybrane czwartki w urokliwej „Kawiarence warszawskiej” będącej częścią wystawy stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddziału Muzeum Niepodległości).


HONOROWY PATRONAT:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Adam Struzik

Stowarzyszenie Muzealników Polskich

Oddział Mazowiecki