Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego online Prezentacja katalogu „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej”12.11.2020 godz. 12:00 kanał Muzeum Niepodległości na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCpTlN_2MBgSLizB8QNqSx9g– Prowadzenie spotkania dr Leszek Krześniak i dr Tadeusz Skoczek


W najbliższym Salonie Dobrej Książki zaprezentujemy katalog do wystawy „Przywódcy Insurekcji Kościuszkowskiej” pod redakcją Leszka Krześniaka i Tadeusza Skoczka, eksponowanej w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w wrześniu br. W katalogu znajdziemy portrety 17 przywódców Insurekcji Kościuszkowskiej, zarówno dowódców wojskowych jak i wybitnych przywódców cywilnych.


Wystawę, której dotyczy katalog, otwiera portret Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej gen. Tadeusza Kościuszki, który 24 marca 1794 r. w Krakowie rozpoczął Insurekcję ogłaszając Akt Powstania i składając pamiętną przysięgę na Rynku. Wszyscy dowódcy wojskowi, prezentowani na wystawie,  brali udział w wojnie w obronie Konstytucji 1791 r., wykazali się męstwem i otrzymali order Virtuti Militari. Noszenie tego orderu zostało zakazane przez Targowicę, a przywrócone w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej. Podobizny wielu tych generałów, były sportretowane i są znane z okresu  Legionów, Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, natomiast na tej wystawie są portrety osób o 20 lat młodszych. Dlatego wiele tych wizerunków może różnić od bardziej znanych i spopularyzowanych portretów malowanych wiele lat po Insurekcji Różnią się także znacznie skromniejszymi mundurami z okresu Insurekcji w porównaniu do mundurów napoleońskich i Królestwa Polskiego


„Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego” – inicjatywa Muzeum Niepodległości w Warszawie – to, zgodnie z założeniem, cykliczne kameralne spotkania promujące publikacje książkowe i ich autorów. Dyskusje pod hasłem Salon Dobrej Książki odbywają się w wybrane poniedziałki i czwartki. Pierwotnie spotkania odbywały się w uroczej „Kawiarence warszawskiej” zlokalizowanej na wystawie stałej Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Obecnie „Salon Dobrej Książki” przeniósł się do sieci i realizowany jest na kanale YouTube Muzeum Niepodległości.