Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza na kolejną odsłonę Salonu Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego. 16 listopada 2021 roku odbędzie się prezentacja publikacji Michała Oltona, Czerwień kontra Biel. Ostatnia szansa Denikina, Warszawa 2020. Prowadzenie: Michał Olton, Jan Engelgard.

Oparta o archiwalne dokumenty książka o działalności Polskiej Misji Wojskowej gen. Aleksandra Karnickiego w „białym”, antybolszewickim ośrodku Antona Denikina w latach 1919 – 1920.

W przeciwieństwie do innych publikacji o tej tematyce, rzetelnie przedstawia kryteria nieprzypadkowego doboru oficerów, wchodzących w skład Polskiej Misji. Dokładnie opisuje jej funkcjonowanie w kwaterze głównej Sił Zbrojnych Południa Rosji w latach 1919 – 1920, a więc w samym środku trwania wojny polsko-bolszewickiej, na kilka miesięcy przed decydującą o losach tej batalii „Bitwą Warszawską” w sierpniu 1920 r. Działalność Misji Wojskowej gen. Karnickiego przypadała na najważniejsze miesiące rosyjskiej wojny domowej. Ze wszystkich „białych” generałów, walczących na różnych frontach oddalonych od siebie o tysiące kilometrów, praktycznie tylko gen. Denikin, w którego żyłach płynęła polska krew, miał możliwość pokonania bolszewików i ocalenia Rosji od ideologii komunistycznej.

16 listopada 2021, godz. 12.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Skazańców 25