Salon Dobrej Książki 5.035 marca ( czwartek ) o godz. 14.00 zapraszamy tradycyjnie na kolejne spotkanie z cyklu Salonu Dobrej Książki do Kawiarenki Warszawskiej na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Tym razem zaprezentujemy książkę Artura Kłusa „Premier Jan Olszewski: bohater naszych czasów”


Książka Artura Kłusa „Premier Jan Olszewski: bohater naszych czasów” to ważne źródło informacji na tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać historię Polski z początku lat 90-tych. Autor ukazuje osobę premiera Olszewskiego w wielowymiarowej perspektywie, wykazując złożoność ówczesnego kontekstu politycznego. Koncentruje się nie tylko na strategii politycznej, lecz również na cechach osobowości premiera, wyznawanych przez niego wartościach, motywach działań, procesie decyzyjnym, zarządzaniu i organizacji pracy oraz kontaktach z najbliższym otoczeniem. Kwestie dotyczące rządu Jana Olszewskiego są zatem tylko uzupełnieniem i tłem do opisu postaci premiera. Monografia wyróżnia się na tle innych publikacji pokaźną liczbą źródeł i opracowań, na bazie których odtworzono sylwetkę polityczną byłego premiera.