Raz, dwa, trzy, Warszawiakiem jesteś Ty!


Z UWAGI NA ZAMKNIĘCIE PAŁACU PRZEBENDOWSKICH/RADZIWIŁŁÓW UDOSTĘPNIAMY WIRTUALNIE FRAGMENT EKSPOZYCJI, NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ ODPOWIEDZI NA ZAWARTE PYTANIA.

UWAGA – odpowiedź na pytanie nr 2 dla uczestników młodszych oraz 1, 3 i 5 dla uczestników starszych będzie można odnaleźć na zewnątrz budynku.


01 Ignacy Franciszek Przebendowski (1730–1791). fot. Sebastian Mitroszonek.
Klasztor oo. Franciszkanów w Wejherowie.

02 Jan Jerzy Przebendowski (1638–1729).

mal. AdámManyoki, ok 1713 r.  olej, płótno.
Muzeum Narodowe w Warszawie. Pałac w Nieborowie.

03 Barbara z Bielińskich Kossowska (1760–1801).

mal. Giovanni Battista Lampi.
Stanisław Wasylewski, Portrety pań wytwornych.

04 Rzut korpusu głównego pałacu.
Rzut przyziemia.

Projekt Szymona Bogumiła Zuga,koniec XVIII w.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

05 Rzut korpusu głównego pałacu.
Rzut piętra.

Projekt Szymona Bogumiła Zuga,koniec XVIII w.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

06 Oficyny i budynki gospodarcze na stronie północnej.
Projekt przebudowy. Rzut przyziemia i elewacja frontowa zabudowań oraz przekrójpoprzeczny stajni.

Projekt Szymona BogumiłaZuga, koniec XVIII w.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

07 Oficyny i budynki gospodarcze na stronie północnej.
Projekt przebudowy.Wschodnia część zabudowań z stajnią, wozownią i drwalnią.Rzut przyziemia (wariant rzutu poprzedniego) i elewacja frontowaoraz przekrój stajni.

Projekt Szymona Bogumiła Zuga, koniec XVIII w.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

08 Rzut przyziemia pałacu z zespołem oficyn i budynków gospodarczych otaczających od zachodu dziedziniec a od wschodu ogród. 1789.

Projekt Szymona Bogumiła Zuga.
Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

09 Jan Kazimierz Zawisza (1822–1887).

rys. Ksawery Pillati, drzeworyt 1887 r.
Tygodnik ,,Wszechświat” Nr 19, 1887 r.

10 Henryk Siemiradzki (1843–1902).
twórca plafonu ,,Światło i Ciemność”.
Henryk Siemiradzki, seria ,Skarby sztuki”. Proszówki MMXIX, s. 10.

11 Plafon ,,Światło i Ciemność” na suficie westybulupałacu
wg Henryka Siemiradzkiego.

rys. Andrzej Zajkowski,
ryt. Józef Buchbinder.
Stanisław Roman Lewandowski, Siemiradzki.
Biblioteka Narodowa.

12 Szkicowany, kolorowy projekt plafonu.

Muzeum Narodowe w Warszawie.

13 Szkic ołówkowy do plafonu ,,Światło i Ciemność”.

Henryk Siemiradzki, seria ,Skarby sztuki”. Proszówki MMXIX, s. 62.

14 Szkic Muzyki do plafonu ,,Światło i Ciemność”.

Henryk Siemiradzki, seria ,Skarby sztuki”. Proszówki MMXIX, s. 60.

15 Janusz Franciszek Ksawery Józef Labre Bronisław Maria Radziwiłł(1880–1967) przy portrecie ojca Ferdynanda.

Lata 60. XX wieku.
www.ewapolak-palkiewicz.pl

16 Anna z Lubomirskich Radziwiłłowa (1881–1947).

Lata 30. XX wieku.
www.ewapolak-palkiewicz.pl