RAPORT: Rok Cypriana Kamila Norwida w Muzeum Niepodległości


Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. “Rok Cypriana Kamila Norwida w Muzeum Niepodległości” dotyczącym działań w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Muzeum zorganizowało i przeprowadziło szereg różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych w związku z ustanowieniem przez Sejmik Mazowiecki roku 2021 “Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora «Konstytucji dla Europy» w 190. rocznicę jej wydania”.

Spośród wielu imprez i działań w Muzeum Niepodległości odbyły się:

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Norwid widziany dzisiaj” pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta m.st. Warszawy,

“Norwidowskie Impresje Filmowe” – konkurs na etiudę filmową o C. K. Norwidzie,

-XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy o Cyprianie Kamilu Norwidzie pt. “Literacka wędrówka śladami Cypriana Kamila Norwida”

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości wydało publikacje towarzyszące wydarzeniom m.in.:

Klaskaniem mając obrzękłe prawice… – antologia wierszy Cypriana Kamila Norwida, zestawiona przez Tadeusza Skoczka i Ewelinę Pilawę – Sorokę. 

„Norwid widziany dzisiaj”– publikacja towarzysząca Ogólnopolskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Norwid widziany dzisiaj”

-Lekcje muzealne online prowadzone przez kustosza Michała Rybaka

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.