PUBLIKACJA: “Polonia – etnografia polityczna – niepodległość” księga dedykowana Janowi Sękowi


Polonia – etnografia polityczna – niepodległość to księga dedykowana Janowi Sękowi, pod redakcją Janusza Gmitruka, Zbigniewa Judyckiego i Tadeusza Skoczka. Wydana została przez Muzeum Niepodległości i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ukazując się w serii wydawniczej PLURIMOS ANNOS, której redaktorem naukowym jest dr Tadeusz Skoczek.

Jan Sęk jest prawnikiem, politykiem i nauczycielem akademickim. Ukończył studia prawnicze oraz obronił doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pełnił znaczące funkcje w instytucjach samorządowych, był pracownikiem naukowym, a także senatorem RP w latach 19931997 oraz członkiem Rady Programowej TVP, członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektorem Filharmonii Lubelskiej. Jest również autorem kilkudziesięciu publikacji i esejów z dziedziny kultury i literatury polonijnej, a także kilku scenariuszy filmów dokumentalnych.


To tylko niektóre dane z bogatej biografii Jana Sęka. Więcej szczegółów poznacie Państwo czytając wstęp księgi dedykowanej, która jest skromnym wyrazem podziwu i szacunku.


Książka Polonia – etnografia polityczna – niepodległośćKsięga dedykowana Janowi Sękowi jest zbiorem różnorodnych tematycznie artykułów dotyczących zarówno historii, jak i współczesności.


Cykl niezwykle interesujących tekstów rozpoczynają rozważania na temat sarmatyzmu, autorstwa Krzysztofa Bąkały. Na kolejnych stronach książki przeczytamy artykuły: o polskim dziewiętnastowiecznym Sybirze – Wiesława Cabana, o zrywach niepodległościowych na Górnym Śląsku – Janusza Gmitruka, o wartościach wpływających na tożsamość narodową i historyczną – Stanisława Hadyny. Zbigniew Judycki prezentuje sylwetki rodaków, którzy wnieśli znaczący wkład w obcą kinematografię, a Anna Kozyra ukazuje wkład Polek w rozwój polskiej muzyki. Dzieje nauczania języka polskiego na północy Francji opisuje Jacek Kucharski, a życie muzyczne na Mazowszu i w Płocku w I połowie XIX wieku – Beata Michalec.


Możemy poznać także ciekawe fakty z życia znanych osób ze świata polityki i kręgów artystycznych, z różnych okresów historycznych. Jan Engelgard przedstawia postać Aleksandra Wielopolskiego, Norbert Kasparek generała Macieja Rybińskiego, a ks. Edward Walewander prezentuje sylwetkę ks. prof. zw. dr. Józefa Niewiadomskiego. O malarzach i ich dziełach dowiemy się czytając zarys biografii wileńskiego artysty Michała Rouby, autorstwa Izabeli Mościckiej oraz artykuł Małgorzaty Karoliny Piekarskiej o twórczości patriotycznej Aleksandra Lessera i Maurycego Gottlieba.


Całość dopełniają teksty: Władysława Zarębczana o włoskim sanktuarium Divino Amore, Włodzimierza Osadczego Królestwo Maryi otuchą serc i źródłem nadziei Polaków oraz Henryka Nicponia Niedźwiedzie trofea.


Zapraszamy do lektury.

Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w dziale naukowym – Publikacje.