Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. Władysława Orkana 2018


Przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. Władysława Orkana 2018

 

Misją Nagrody im. Władysława Orkana jest idea integracji środowisk intelektualnych ze wsi i małych ośrodków społecznych oraz gospodarczych naszego kraju, kultywowanie wartości tworzonych poza opłotkami stolic, ułatwianie startu ludzi aktywnie tworzących Polskę regionalną i lokalną, przypominanie tradycji polskiej wsi, propagowanie strategii zrównoważonego rozwoju wszystkich obywateli i przeciwdziałaniu wszelkim wykluczeniom: szczególnie intelektualnym, ekonomicznym i gospodarczym.

 

Ma ona charakter artystyczny. Łączy w swej idei promocję sztuki i talentu, tzn. może być przyznawana artystom i twórcom różnych dziedzin kultury i sztuki ze szczególną preferencją dla przedstawicieli Polski regionalnej i lokalnej.

Nagroda nawiązuje do ideałów i etosu swojego Patrona, współtwórcy regionalizmu polskiego, wybitnego pisarza polskiego nurtu wiejskiego, który w swych dziełach brał w obronę ludzi biednych, poniżonych, wyzyskanych, pokrzywdzonych przez los i dążących do zrównania warunków życia wsi i miasta. Dlatego Nagroda może mieć też wymiar socjalny, tzn. może służyć wsparciem i pomocą pisarzom, plastykom, muzykom, organizatorom życia kulturalnego którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wyciągniętej dłoni przyjaciół.

 

Nagradza się działalność w roku poprzednim.

Istnieje możliwość przyznawania nagrody za całokształt pracy artystycznej i twórczej.

 

Organizatorem Nagrody jest Fundacja im. Władysława Orkana wraz z organizatorami aktywności artystycznej polskiej prowincji, miłośnikami autentycznych wartości, wszystkiego co lokalne, regionalne i polskie.

Współorganizatorzy:  Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Dialogu Kultur i Religii oraz Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Zgłoszenia kandydatów z krótkim uzasadnieniem przyjmujemy mailowo do 31 maja 2018 r.:

f.plociennik@muzeumniepodleglosci.art.pl

Franciszek Płóciennik

Sekretarz Kapituły Nagrody im. Władysława Orkana