Promocja książki Człowiek wobec problemów współczesności ks. prof. Henryka Skorowskiego- współorganizacja UKSW


Promocja książki Człowiek wobec problemów współczesności ks. prof. Henryka Skorowskiego, którą współorganizuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z Muzeum Niepodległości.

Publikacja Człowiek wobec problemów współczesności Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu SDB z okazji jubileuszu 70. Urodzin i 40. lat pracy dla Nauki Polskiej pod redakcją, dr Magdaleny Markockiej, dr Zbigniewa Mikołajczyka, dr Piotra Walewskiego wydana została przez Muzeum Niepodległości w ramach serii wydawniczej Plurimos Annos, której redaktorem naukowym jest dr Tadeusz Skoczek.

Ksiądz prof. dr hab. Henryk Skorowski podczas swojej czterdziestoletniej pracy dla Nauki Polskiej prowadził działalność w wielu ośrodkach naukowych na terenie całego kraju. Podczas pracy w ośrodkach akademickich wypromował 78 doktorów i ponad 354 magistrów,  a także był recenzentem 84 prac doktorskich, 20 habilitacji.

Niniejsza Pamiątkowa monografia zawiera artykuły, w których Autorzy w swoich rozważaniach przedstawili różnorodną problematykę współczesnych tematów, m.in. problematyki sytuacji społecznych zagrażających godności ludzkiej według społecznego nauczania Kościoła katolickiego, wybrane aspekty tożsamości regionalnej – konteksty socjologiczne.

7 listopada 2022, poniedziałek, od godz. 16.00
Wydział Nauk Społeczno-Ekonomicznych UKSW
Wóycickiego 1/3
budynek nr 23
sala nr 201
Warszawa