Polska inteligencja – bezpłatna lekcja online


Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnej lekcji online pt. Polska inteligencja – więźniowie Pawiaka i ofiary Akcji AB, która odbędzie się w piątek, 28 maja 2021 roku o godz. 9.00 na platformie ZOOM. Spotkanie poprowadzi Robert Hasselbusch.

Zapisy: pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

W połowie maja 1940 roku dygnitarz niemiecki, generalny gubernator Hans Frank polecił wdrożenie „Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej”. Operacja ta, znana szerzej jako Akcja AB, miała na celu eksterminację polskiej warstwy przywódczej, inteligencji, faktycznych i potencjalnych liderów konspiracji na terenie okupowanych ziem polskich. Jednym z miejsc związanych z realizacją tego programu zagłady było warszawskie więzienie gestapo na Pawiaku. W pawiackich murach więziono wielu naszych rodaków, między innymi: lekarzy, adwokatów, działaczy politycznych i społecznych czy publicystów, których następnie stracono. Niniejsza lekcja przybliży założenia hitlerowskiego terroru oraz sylwetki wybranych przedstawicieli polskiej inteligencji, których więziono na Pawiaku i stracono w ramach Akcji AB.