POIiŚ o przeszłości – relacja zdjęciowaMuzeum Niepodległości w Warszawie oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko zapraszają do udziału w konferencji online „POIiŚ o przeszłości”, która otworzy wystawę fotografii i artefaktów odnalezionych podczas budowy II linii metra.


Kości słonia leśnego na budowie II linii metra, cenne znaleziska z okresu wojny polsko-bolszewickiej i podwodne skarby wydobyte z dna Odry podczas pogłębiania toru wodnego w Świnoujściu to tylko bardzo niewielka część z odnalezionych pod ziemią skarbów w miejscach prowadzonych inwestycji realizowanych z udziałem funduszy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Takich wykopalisk jest więcej. Będzie można je obejrzeć podczas wystawy fotografii „POIiŚ o przeszłości” w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Oprócz fotografii na zwiedzających czekają eksponaty odnalezione podczas budowy II linii metra: szczątki zwierząt prehistorycznych oraz artefakty świadczące o trudnej wojennej historii Warszawy. Otwarcie wystawy połączonej z konferencją odbędzie się 14 maja o godzinie 11.00.


W konferencji wezmą udział m.in.:

Waldemar Buda – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,

Christopher Todd – przedstawiciel Komisji  Europejskiej

dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie,

Aleksander Ostasz – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

dr Wojciech Borkowski – wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.


Udział w wydarzeniu będzie możliwy online www.pois.gov.pl/konferencja-archeo