„(…) Poetą jest ten który odchodzi i ten który odejść nie może”- wiersze Tadeusza Różewicza.


Pracownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Niepodległości w Warszawie Ewelina Pilawa-Soroka zaprezentuje wybrane wiersze Tadeusza Różewicza: inicjatora teatru absurdu, jednego z najwybitniejszych poetów XX w. i najwszechstronniejszych kontynuatorów nurtu europejskiej awangardy literackiej. Okazja do zaprezentowania twórczości artysty jest 100. rocznica urodzin oraz realizacja przedsięwzięć związanych z ustanowieniem przez Sejm rzeczypospolitej polskiej roku 2021 – Rokiem Tadeusza Różewicza.

9 października 2021 roku, godz. 12.00
kanał Muzeum Niepodległości w serwisie YouTube.