Podziękowanie od Ks. prof. Henryka SkorowskiegoPrzedstawiamy Państwu podziękowanie otrzymane od Ks. prof. Henryka Skorowskiego za przekazanie monografii „Działać u siebie. Społeczności lokalne wobec idei samorządności” autorstwa Magdaleny Markockiej.