Pociąg „Łącząc Europę” w Muzeum Niepodległości20 września 2021 r. do Warszawy przyjechał pociąg „Łącząc Europę” (Connecting Europe Express). Przejazd pociągu jest jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń Europejskiego Roku Kolei. Inicjatywa Komisji Europejskiej promuje kolej jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu.

W przedsięwzięciu tym uczestniczy KE, organizacje branżowe zrzeszające przewoźników, zarządców infrastruktury i wielu innych partnerów na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Pociąg, który wyruszył w trasę 2 września z Lizbony, odwiedzi ponad 40 miast w 26 krajach, a 7 października 2021 r. dotrze do Paryża. Jednym z pierwszych przystanków dla gości z Komisji Europejskiej była wizyta w Muzeum Niepodległości 20 września 2021 r. W Towarzystwie Pawła Buca z-cy Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z-cy Dyrektora Muzeum Niepodległości ds. Administracyjnych Tomasza Jagodzińskiego goście mieli okazję zwiedzić wystawy stałe oraz czasowe w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów.